Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse

01

Deklarace udržitelnosti výrobku

K usnadnění dokumentace dopadu použití stropních podhledů Rockfon, s cílem dosáhnout certifikační programy nebo stavební projekty s ambicemi na udržitelnost, jsme vytvořili naše Deklarace udržitelnosti výrobku.

Ty obsahují informace ohledně témat jako recyklovaný obsah, označení vzdušných emisí, transparentní odkrytí součástí materiálu, bezpečnost našich vláken a

Naše Deklarace udržitelnosti výrobku najdete zde

02

Deklarace o výrobcích šetrných k životnímu prostředí (EPD).

Pro komunikaci o environmentálním profilu výrobků Rockfon jsme vydali naše deklarace o výrobcích šetrných k životnímu prostředí Environmental Product Declarations (EPDs).

Deklarace EPD jsou specifické pro daný výrobek a ověřené třetí stranou podle normy EN15804 a tak vám v hodnoceních programu certifikace budov dávají nejlepší výsledek.

Naše EPD najdete zde

03

Recyklační služby

Recyklační služby v procesu uzavřeného okruhu a regenerované stavební materiály

Rockcycle je naše nabídka pro vás, abyste snadno přispěli k oběhové ekonomice. Ať budovu renovujete nebo demolujete, separujte použité výrobky z kamenné vlny a my je budeme recyklovat v procesu uzavřeného okruhu do nových výrobků z kamenné vlny

04

Certifikáty ISO 14001

Abychom naši výrobu trvale zlepšovali, provozujeme naše továrny pomocí předních environmentálních řídících systémů.

Proto také procházíme certifikací těchto systémů třetí stranou podle normy ISO 14001 "Systémy environmentálního řízení - Požadavky s návodem pro použití".

Naše certifikáty ISO najdete zde

05

List pokynů pro bezpečné použití

Naše jádro kamenné vlny je bezrizikový materiál. To podporuje Světová zdravotnická organizace (WHO).

Naše materiály jsou nezávislou třetí stranou pravidelně prověřovány oproti seznamu REACH. A ještě jako službu poskytuje Rockfon List pokynů pro bezpečné použití.

06

Zpráva o udržitelnosti

KPI (klíčové indikátory výkonu) udržitelnosti pro naše výrobky jsou součástí Zprávy o udržitelnosti Skupiny ROCKWOOL. Zprávu je podána podle standardů Iniciativy pro globální zpravodajství (GRI).

Výkon Skupiny Rockwool v oblasti emisí CO2 je navíc pravidelně zveřejňován prostřednictvím mezinárodních zpravodajských platforem jako Carbon Disclosure Project (CDP).

Udržujeme okruh uzavřený

Pro vzdálení se od současné spíše lineární metody spotřeby snižuje oběhová ekonomika naši materiálovou stopu tím, že efektivně a rentabilně materiály opakovaně používá. Abychom měli svět efektivní ohledně zdrojů, potřebujeme poskytovat co nejtrvalejší výrobky a přitom zároveň používat nejmenší množství zdrojů.

 Žádná z našich továren neposílá odpadovou kamennou vlnu na skládku
 Získejte plně udržitelný výrobek v procesu uzavřeného okruhu. Kamenná vlna je opakovaně použitelný materiál
 Kamenná vlna je materiál plně recyklovatelný v procesu uzavřeného okruhu. My opravdu neděláme downcyklaci (rozklad na elementy) materiálu, může být recyklován znovu a znovu...

 

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
V roce 2019 bylo pro recyklaci shromážděno 159 000 tun kamenné vlny.

Upcyklujeme odpadní materiály (tedy přetváříme je na nové druhy výrobků) od druhých

Při hodnocení profilu udržitelnosti výrobku je třeba zvážit úplné pochopení možností opakovaného použití pro recyklační tok (druhotný materiál).

 Odpadní materiál z jiných oborů upcyklujeme a vytváříme hodnotu, bráníme tomu, aby byl poslán na skládku. Používáme odpadní materiál.
 Neodvádíme žádné nedostatkové zdroje pryč z jiných oborů.
 Silně přispíváme k oběhové ekonomice.

 

 

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

Bohatý přírodní zdroj

Kamenná vlna je vydatným zdrojem a udržitelným stavebním materiálem. Objevený na Havaji na počátku devatenáctého století, je náš kámen přirozeným vedlejším produktem sopečné činnosti, který je taven a pak předen do přírodních vláken.

Planeta Země vyprodukuje 38 000krát více kamenného materiálu, než kolik se každoročně spotřebuje na výrobu kamenné vlny ROCKWOOL.

 

RockWorld imagery,The Big Picture, stone, rock, plant,
Annual Report Images, indoors

Bezpečné bezrizikové materiály

Produkty z kamenné vlny ROCKWOOL jsou bezpečné pro život, instalaci i výrobu.

 Toto je zdokumentováno ve stovkách recenzovaných vědeckých článků za více než 55 let
 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace WHO vyjmula kamennou vlnu ze svého seznamu "činitelů eventuálně způsobujících rakovinu"
 Naše jádro kamenné vlny je certifikováno jako vyhovující Poznámce Q pro bezpečná vlákna minerální vlny Nařízení EU (ES) č. 1272/2008 a Směrnici 97/69/EHK

 

 

 

 

Girl climbing rocks