Kategorie

Akustika
Akustika
Požár
Klima interiéru
Čištění a hygiena
Odolnost proti nárazům
Udržitelnost
Označení CE

Akustika

Proč jsou akustické vlastnosti prostředí důležité?
Jak se chová zvuk v místnosti?
Kolik zvuku prostupuje z jedné místnosti do druhé?
Co označuje ukazatel hladiny akustického tlaku?
O čem vypovídá ukazatel doby dozvuku?
O čem svědčí srozumitelnost řeči?
Co je zvuková izolace?
Jaké jsou hlavní ukazatele zvukové pohltivosti?
Jaké jsou hlavní ukazatele zvukové izolace?
Jaký vliv má zvuková pohltivost na zvukovou izolaci mezi místnostmi?
;

Další zdroje

Proč využívat akustická řešení z kamenné vlny