Kategorie

Akustika
Akustika
Požár
Klima interiéru
Čištění a hygiena
Odolnost proti nárazům
Udržitelnost
Označení CE

Akustika

Proč jsou akustické vlastnosti prostředí důležité?
Jak se chová zvuk v místnosti?
Kolik zvuku prostupuje z jedné místnosti do druhé?
Co označuje ukazatel hladiny akustického tlaku?
O čem vypovídá ukazatel doby dozvuku?
O čem svědčí srozumitelnost řeči?
Co je zvuková izolace?
Jaké jsou hlavní ukazatele zvukové pohltivosti?
Jaké jsou hlavní ukazatele zvukové izolace?
Jaký vliv má zvuková pohltivost na zvukovou izolaci mezi místnostmi?

Další zdroje

Proč využívat akustická řešení z kamenné vlny