Cirkulární stavební ekonomika

4. února 2020

Recyklace vyrobeného zboží se v důsledku neustálého růstu populace, ubývajících zdrojů a problémů se změnou klimatu stává zásadní.

krajina s horami a skálami

Ve stavebnictví lze odklonit 1 až 2 miliardy tun odpadu, což je jedna třetina celosvětového množství odpadu, který končí na skládkách, a my to bereme velmi vážně. V dnešní době je více než kdy jindy důležité, aby podniky i spotřebitelé recyklovali vyrobené zboží, a to z důvodu stále rostoucího počtu obyvatel a vytrácejících se zdrojů. O to důležitější je mít povědomí o tom, co se s materiály děje po jejich vrácení výrobci anebo odkud suroviny původně pocházely.   

Při posuzování přínosu produktu k oběhovému hospodářství je třeba posoudit několik aspektů:

 • Co se stane s produktem po jeho použití? Je recyklován v uzavřeném nebo otevřeném systému?
 • Jaké další druhotné materiály lze do produktu recyklovat? Jsou tyto materiály upcyklované nebo downcyklované?
 • Existuje nedostatek spojený s využíváním dalších primárních surovin a jaká je efektivita využívání těchto surovin?

V oběhovém hospodářství by proto měly být produkty používány co nejdéle a po skončení životnosti by měly být znovu využity v co největší míře. Ve společnosti Rockfon nabízíme dlouhodobá řešení pro budovy – například akustické stropy. 

Uzavřený systém recyklace našich vlastních produktů podporujících udržitelnost

Cirkulární ekonomika, na rozdíl od lineární ekonomiky, snižuje naši materiálovou stopu tím, že efektivně a se ziskem využívá materiály znovu. Chceme-li mít svět, jenž bude z hlediska zdrojů efektivní, musíme poskytovat co nejtrvanlivější produkty a zároveň využívat co nejmenší množství zdrojů.

 • Žádná z našich továren neukládá odpad z kamenné vlny na skládky.
 • Získáváme více udržitelný produkt v uzavřeném systému.
 • Kamenná vlna je opakovaně použitelný, plně recyklovatelný materiál.

V roce 2019 bylo za účelem recyklace shromážděno 159 000 tun kamenné vlny. Nepoužíváme downcyklaci, ve skutečnosti lze tento materiál recyklovat znovu a znovu.

CZ - Closed loop - Sustainability

Uzavřený systém recyklace produktů Rockfon

Filozofie cirkulární ekonomiky se odklání od lineárního spotřebitelského vzorce a uzavírá smyčku lineární spotřeby snižováním materiálové stopy efektivním opakovaným využíváním materiálů.

Upcyklace odpadů z jiných průmyslových odvětví

Při hodnocení udržitelného profilu produktu je třeba vzít v úvahu a zcela pochopit veškeré možnosti opětovného využití recyklačního toku (druhotného materiálu).

 • Odpad z jiných průmyslových odvětví namísto ukládání na skládky upcyklujeme, a vytváříme tak hodnoty.
 • Neodvádíme žádné ohrožené zdroje z jiných odvětví.
 • Významně přispíváme k oběhovému hospodářství.

Přírodní a samovolně se obnovující primární zdroje

Kamenná vlna představuje vydatný zdroj a udržitelný stavební materiál. Náš kámen, objevený na Havaji na počátku devatenáctého století, je přirozeným vedlejším produktem sopečné činnosti, který se taví a následně spřádá do přírodních vláken. Kamenná vlna dnes zlepšuje práci lidí a zvyšuje jejich pocit pohody nejrůznějšími způsoby.

 • Země ročně vyprodukuje 38 000krát více kamenného materiálu, než se na výrobu kamenné vlny ROCKWOOL spotřebuje.
 • Kámen je u nás využíván velmi efektivně, protože 1 metr krychlový kamene může odpovídat 2 200 m2 nebo osmi tenisovým kurtům pokrytým stropními deskami.

Společnost Rockfon je nejen nejlepší ve své třídě, pokud jde o akustiku, ale také pozitivně přispívá ke kvalitě recyklace a je jako nejlepší ve své třídě certifikována od předních organizací v oblasti bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že více než 90 % času trávíme uvnitř budov, jedná se o důležitý problém, na který se budeme i nadále zaměřovat.

Dovolte společnosti Rockfon, aby se stala vaším pozitivním přínosem oběhovému hospodářství.