Snížení emisí
0

Do roku 2034 chceme snížit emise skleníkových plynů během životního cyklu o jednu třetinu.

Skládkovaný odpad
0

Žádný odpad z našich továren není ukládán na skládky

Obnovitelná energie
0

Více než 50 % naší elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů

Budoucnost s nulovými čistými emisemi

V roce 2020 se skupina ROCKWOOL připojila k ambiciózní iniciativě Science Based Targets Initiative (SBTi) a zavázala se, že do roku 2034 sníží své emise skleníkových plynů během životního cyklu o jednu třetinu.

To znamená snížení výrobních emisí o 38 % a dalších 20 % emisí nesouvisejících s výrobou (před výrobou a po výrobě).

Tyto cíle jsou zásadním krokem k dekarbonizaci a dosažení nulových čistých emisí v naší společnosti do roku 2050.

school, pupils, kids, school children, class room, people, education

Naše investice do inovací

Snížení provozních emisí v našich továrnách je klíčovým tématem pro technologické inovace.

Společnost ROCKWOOL byla průkopníkem v oblasti velkých elektrických tavicích zařízení v zemích, kde je dopad elektrické energie ze sítě nízký, a investovali jsme do palivově flexibilní tavicí technologie, která nám pomáhá přejít na paliva s nižší uhlíkovou náročností.

Velmi se těšíme na to, až v roce 2021 přejde náš největší výrobní závod v Polsku na zemní plyn.

industrial, manufacturing, engineering, technology, factory

Environmentální management a řízení kvality

 

Neustále zlepšujeme naši výrobu používáním špičkových systémů environmentálního managementu a managementu kvality, které jsou certifikovány nezávislými stranami podle norem ISO 14001 „Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“ a ISO 9001 „Systémy managementu kvality – Požadavky“.

Podívejte se na naše certifikace ISO 14001
marshall county, mississippi, Mar 4, tile plant, manufacturing, Rockfon, ceiling tile, cartons, worker, tile inspection, production