Výkon pracovníků
0

O tolik klesá výkon pracovníků v hlučných kancelářích.*

Ztráta produktivity
0

V otevřených kancelářích je zjištěna o 15 % nižší produktivita.*

Zdroje
Vyšší soustředění
0

Ve zlepšeném akustickém prostředí dochází ke zvýšení soustředění o 48 %.**

Případové studie