Nehody na pracovišti.
0

smrtelných nehod na pracovišti uvádí hluk jako jeden z faktorů.*

Ovlivňuje sluch
0

dělníků v Evropě věří, že jejich práce ovlivňuje jejich sluch.**

Zdroje
Náklady
0

52 miliard dolarů jsou náklady v Evropě kvůli nadměrné hladině hluku.***