Více kamene
0

Země ročně vyprodukuje 38 000krát více kamene, než kolik ho spotřebujeme na výrobu kamenné vlny.

Recyklovaný obsah
0

Až 64 % našich akustických řešení Rockfon je vyrobeno z recyklovaných materiálů.

Recyklování kamenné vlny
0

V roce 2019 bylo za účelem recyklace shromážděno 163 000 tun kamenné vlny.

Bohatý přírodní zdroj

Sopečná hornina představuje bohatý přírodní zdroj a skutečně udržitelný stavební materiál. Země každý rok vyprodukuje 38 000krát více kamene, než kolik ho spotřebujeme v celé skupině ROCKWOOL.

Čedičový kámen, objevený na Havaji na počátku devatenáctého století, je přirozeným vedlejším produktem sopečné činnosti, který se taví a následně spřádá do vláken kamenné vlny.

A tree growing inside a round staircase in an urban environment.

Akustická řešení pro oběhové hospodářství

Minimalizace materiálové stopy je klíčem k udržitelnému životu, a proto se naše řešení řídí filozofií oběhového hospodářství „snížit – znovu použít – recyklovat“.

To však není vše, pracujeme také na zlepšení naší schopnosti recyklovat odpad z jiných průmyslových odvětví, a snažíme se tak odklonit 1 až 2 miliardy tun stavebního odpadu, který každoročně končí na skládkách.

Exploding Volcano

Recyklace 2.0

 

  • Upcyklujeme odpad z jiných průmyslových odvětví a dáváme mu druhý život tím, že vytváříme produkty s komerční hodnotou, místo aby se jednoduše ukládal na skládku.
  • Neodvádíme žádné ohrožené zdroje z jiných průmyslových odvětví.
  • Přispíváme k oběhovému hospodářství.
CZ - Upcycling Downcycling - Sustainability

Odpovědné podnikání a udržitelné získávání zdrojů

Zavázali jsme se k transparentnosti a odpovědným, etickým obchodním praktikám. Jsme členem iniciativy OSN s názvem Global Compact a trvale se k ní a jejím principům hlásíme.

Náš Kodex chování pro dodavatele vysvětluje naše očekávání vůči dodavatelům. Očekáváme, že budou dodržovat národní a místní zákony a směrnice týkající se zaměstnanosti, životního prostředí, výrobních postupů a mnoho dalšího.

Illustrative image, industry, workers, factory, construction, tablet, hard hat, helmet, laughing

Bezpečnost je naším prvním stavebním kamenem

Všechny složky našich řešení jsou pravidelně kontrolovány nezávislou třetí stranou (Altox ltd), mimo jiné na základě seznamu BREEAM Norway A20 a kandidátského seznamu látek REACH.

Produkty Rockfon jsou v souladu se seznamem povolených látek – příloha XIV, seznamem omezených látek – příloha XVII a kandidátským seznamem látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) (červen 2013).

Všechny tyto užitečné informace najdete v našich prohlášeních o udržitelnosti produktů (PSD).

Další informace najdete v našich prohlášeních o udržitelnosti produktů
industry, industrial, production line, process operator, hair net, food production, medical production, gloves, man