order-bucket
campaign illustration, dB campaign, dB range,  office, sound wave, sound insulation, sound absorption

Zlepšete akustiku ve svých kancelářích pomocí naší produktové řady Rockfon dB, unikátní kombinace vysoké zvukové pohltivosti a zvukové izolace.

Vidíme, co slyšíte

Akustika kancelářských prostorů je náročná a složitá především proto, že tyto prostory tvoří místnosti různých typů, od velkoplošných otevřených kanceláří, kde je pohlcení zvuku a udržení nízké hladiny hlučnosti klíčové pro zajištění optimálního akustického prostředí, po přilehlé menší kanceláře a zasedací místnosti, ve kterých je zase důležité zvuk udržet a zajistit tak potřebnou míru soukromí.

S produktovou řadou Rockfon dB nemusíte dělat žádné kompromisy. Unikátní kombinace vysoké zvukové izolace a zvukové pohltivosti vám umožní vytvořit optimální akustické pracovní prostředí bez ohledu na to, o jaký druh prostor či plochu se jedná.

Produktová řada dB je nyní k dispozice se dvěma různými povrchy: Rockfon Sonar dB nabízí atraktivní povrch s mikrotexturou, zatímco Rockfon Blanka® dB má hladký povrch s výrazně bílým nátěr:

  • Unikátní kombinace vysoké zvukové izolace a pohltivosti
  • Různé hrany a rozměry
  • Elegantní a všestranné povrchy
  • Nízká hmotnost

Vliv zvuku na uživatele budov

Moderní kanceláře musí být dostatečně flexibilní, aby nabídli a zvládli širokou škálu možných aktivit, využití i typů zaměstnanců, včetně dokonale odhlučněných sekcí, ve kterých se vyžaduje ještě vyšší míra koncentrace, kreativity nebo soukromí. Je jednoduše obtížné soustředit se a podávat skutečně kvalitní výkony, když vás v místnosti něco ruší, ať už se jedná o debatu ostatních pracovníků, telefonní hovory nebo hluk strojů a zařízení.

I velmi malé zlepšení akustiky v kancelářích může významně zvýšit produktivitu práce.

Snížení hladiny stresu
0

27% snížení hladiny stresu v důsledku zlepšení akustických podmínek prostředí kanceláře

Výkonnosti pracovníků
0

66% pokles celkové výkonnosti pracovníků v důsledku rušivého hluku na pracovišti

Pracovníků v kanceláři
0

48% zvýšení schopnosti soustředit se u pracovníků v kanceláři s dobrou akustikou.

Produktivita
0

70% zaměstnanců potvrdilo, že jejich produktivita by nepochybně vzrostla, pokud by jejich pracovní prostředí bylo méně hlučné

Unikátní kombinace

Akustický komfort je primárně určen zvukovou pohltivostí a zvukovou izolací. Abychom lépe pochopili různé potřeby a různé akustiky moderních kanceláří, sedli jsme si s Perem Trøjgaardem, specialistou na akustiku z Lloyds Register, a hovořili společně o dvou různých tvářích kancelářské akustiky.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Přenos hluku ze sousední místnosti neovlivní vždy jen zvukově izolační vlastnosti zvoleného řešení; pozitivní vliv má také schopnost materiálu pohlcovat zvuk. Tento parametr přitom NENÍ v hodnotách Dn,f,w nijak zohledněn.

Zvuková pohltivost vs. Zvuková izolace

Akustický komfort je primárně určen zvukovou pohltivostí a zvukovou izolací.

U stropů se stejnou hodnotou dB, avšak odlišnou zvukovou pohltivostí, se hladiny akustického tlaku liší.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, definition of acoustics, CZ

Strop s nízkou pohltivostí zvuku

Pokud je v místnosti, která je zdrojem hluku, instalován strop s nízkou schopností pohltit zvuk, výsledkem je vysoká hladina akustického tlaku a problémy s ozvěnou. I když strop nabízí sám o sobě dobrou zvukovou izolaci, přenášeného hluku je podstatně více, než pokud by byl použit strop s vysokou pohltivostí zvuku.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, low sound absorption illustration, CZ

Strop se střední pohltivostí zvuku

Je-li místnost vybavena stropem, který má lepší pohltivost než v prvním případě, výsledkem je nižší hladina akustického tlaku, neboť část hluku je stropem pohlcena. V kombinaci s dobrou zvukovou izolací je výsledkem méně přenášeného hluku, než v předchozím případě.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, CZ

Strop s vysokou pohltivostí zvuku

Kombinace vysoké pohltivosti i izolace zvuku vede k vytvoření skutečně optimálního akustického prostředí, které je komfortní a nabízí potřebnou míru soukromí.

Díky vysoké pohltivosti je ve zdrojové místnosti nižší hladina akustického tlaku, neboť většina hluku je stropem pohlcena. Díky tomu se i méně hluku přenáší do okolních místností. Pokud je navíc v místnosti, kam je hluk přenášen, instalován strop s vysokou pohltivostí zvuku, hladina akustického tlaku klesne ještě více, neboť i zbytkový zvuk, který do místnosti vstoupí, je tímto stropem pohlcen.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, high sound absorption illustration, CZ

Různé potřeby - Různá akustika

S naší unikátní produktovou řadou dB můžete získat to nejlepší z obou těchto světů a vytvořit tak ve svých prostorech optimální akustické prostředí.

campaign illustration, db campaign, brochure cover, CZ

Brožuru

Představme si sílu zvuku

Stáhnout brožuru

Stáhnout případové studie

See real-life examples of how we have helped balancing sound absorption and sound insulation.

Stáhnout
campaign illustration, db campaign, case study file mosaic, CZ

Produktové řady Rockfon dB

Rockfon Blanka® dB 35

Kombinuje se zvuková izolace mezi místnostmi jako dobrá zvuková pohltivosti pro flexibilní uspořádání kanceláře, kde nejsou problémem důvěrné informace

Zobrazit produkt

Rockfon Blanka® dB 41

Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří

Zobrazit produkt

Rockfon Blanka® dB 43

Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří

Zobrazit produkt

Rockfon Blanka® dB 46

Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří

Zobrazit produkt

Rockfon® Sonar® dB 35

Kombinuje se zvuková izolace mezi místnostmi jako dobrá zvuková pohltivosti pro flexibilní uspořádání kanceláře, kde nejsou problémem důvěrné informace

Zobrazit produkt

Rockfon® Sonar® dB 41

Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří

Zobrazit produkt

Rockfon® Sonar® dB 43

Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří

Zobrazit produkt

Rockfon® Sonar® dB 46

Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří

Zobrazit produkt

Rockfon® Soundstop™

Rockfon Soundstop se používá v mezistropním prostoru pro zlepšení zvukové izolace mezi dvěma místnostmi

Zobrazit produkt

Rockfon® Rocklux™

Protihluková zábrana omezující šíření hluku technickými instalacemi

Zobrazit produkt
rockfon