campaign illustration, dB campaign, dB range,  office, sound wave, sound insulation, sound absorption

Zlepšete akustiku ve svých kancelářích pomocí naší produktové řady Rockfon dB, unikátní kombinace vysoké zvukové pohltivosti a zvukové izolace.

Vidíme, co slyšíte

Snížení hladiny stresu
0

27% snížení hladiny stresu v důsledku zlepšení akustických podmínek prostředí kanceláře

Výkonnosti pracovníků
0

66% pokles celkové výkonnosti pracovníků v důsledku rušivého hluku na pracovišti

Pracovníků v kanceláři
0

48% zvýšení schopnosti soustředit se u pracovníků v kanceláři s dobrou akustikou.

Produktivita
0

70% zaměstnanců potvrdilo, že jejich produktivita by nepochybně vzrostla, pokud by jejich pracovní prostředí bylo méně hlučné

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Přenos hluku ze sousední místnosti neovlivní vždy jen zvukově izolační vlastnosti zvoleného řešení; pozitivní vliv má také schopnost materiálu pohlcovat zvuk. Tento parametr přitom NENÍ v hodnotách Dn,f,w nijak zohledněn.

Zvuková pohltivost vs. Zvuková izolace

Akustický komfort je primárně určen zvukovou pohltivostí a zvukovou izolací.

U stropů se stejnou hodnotou dB, avšak odlišnou zvukovou pohltivostí, se hladiny akustického tlaku liší.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, definition of acoustics, CZ

Strop s nízkou pohltivostí zvuku

Pokud je v místnosti, která je zdrojem hluku, instalován strop s nízkou schopností pohltit zvuk, výsledkem je vysoká hladina akustického tlaku a problémy s ozvěnou. I když strop nabízí sám o sobě dobrou zvukovou izolaci, přenášeného hluku je podstatně více, než pokud by byl použit strop s vysokou pohltivostí zvuku.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, low sound absorption illustration, CZ

Strop se střední pohltivostí zvuku

Je-li místnost vybavena stropem, který má lepší pohltivost než v prvním případě, výsledkem je nižší hladina akustického tlaku, neboť část hluku je stropem pohlcena. V kombinaci s dobrou zvukovou izolací je výsledkem méně přenášeného hluku, než v předchozím případě.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, CZ

Strop s vysokou pohltivostí zvuku

Kombinace vysoké pohltivosti i izolace zvuku vede k vytvoření skutečně optimálního akustického prostředí, které je komfortní a nabízí potřebnou míru soukromí.

Díky vysoké pohltivosti je ve zdrojové místnosti nižší hladina akustického tlaku, neboť většina hluku je stropem pohlcena. Díky tomu se i méně hluku přenáší do okolních místností. Pokud je navíc v místnosti, kam je hluk přenášen, instalován strop s vysokou pohltivostí zvuku, hladina akustického tlaku klesne ještě více, neboť i zbytkový zvuk, který do místnosti vstoupí, je tímto stropem pohlcen.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, high sound absorption illustration, CZ
campaign illustration, db campaign, brochure cover, CZ

Stáhnout případové studie

See real-life examples of how we have helped balancing sound absorption and sound insulation.

campaign illustration, db campaign, case study file mosaic, CZ