Podpořte produktivitu a pohodlí skvělým vnitřním klimatem a akustikou

1. ledna 1

Jakmile zvukové vlny narazí na tvrdé plochy nacházející se v místnosti (stěny, podlahy a okna), odrazí se zpět do prostoru zvuková energie, čímž celková hladina hluku v místnosti vzroste.

Dopady chybné akustiky

Nepříjemné nepohodlí špatné akustiky známe všichni z domova, kanceláří, škol či restaurací, kde obědváme s přáteli. Vzhledem k tomu, že většinu svého času trávíme v budovách, je důležité zvážit dopad akustiky na naše zdraví, koncentraci, produktivitu a celkovou spokojenost. 

Existuje několik studií zdůrazňujících význam akustiky jako významné fyzické vlastnosti našeho vnitřního prostředí a vliv, jaký má na psychologický i fyziologický prospěch uživatelů. Krátkodobá expozice špatné akustice vede k nedostatku koncentrace; může ztížit schopnost zpracovávání informací či provádění úkolů a ovlivní srozumitelnost řeči, takže všichni v místnosti budou mluvit hlasitěji. Tento jev se označuje jako Lombardův efekt neboli fenomén koktejlové párty. 

Krátkodobým důsledkem je podráždění, avšak dlouhodobé účinky nepřetržitého vystavení hluku v budovách se mohou projevit ztrátou sluchu, zvýšením tepové frekvence či vysokým krevním tlakem. Sociální náklady na špatnou akustiku jsou vysoké a jen v samotné Evropě rostou roční náklady do výše 30–40 miliard eur. V důsledku hlukového znečištění zemře každoročně 10 000 Evropanů a ve Spojených státech je ztráta sluchu  působením hluku v kancelářích a obecném prostředí třetím nejrozšířenějším chronickým zdravotním stavem – častějším než cukrovka nebo nádorová onemocnění. 

K omezení vlivů nekontrolované akustiky je nutné zavádět materiály, jež absorbují a utlumí okolní zvukovou hladinu a zamezí dozvukům.

Zvuková pohltivost

K dosažení správné zvukové pohltivosti je nutné zvládnutí hladiny akustického tlaku v prostoru, což zvýší srozumitelnost řeči a usnadní poslech i pochopení konverzace. Toho lze dosáhnout pomocí materiálů pohlcujících zvuk, například na stropech a stěnách.

Zvuková řešení

Kvalita zvukové pohltivosti je určena uspořádáním prostoru a vlastnostmi použitých materiálů. Kamenná vlna – stěžejní hmota použitá v našich akustických deskách a absorbérech – je ze své podstaty vysoce zvukově absorpční materiál. Umožní dosáhnout vysokého stupně akustického komfortu bez nutnosti použití stropních desek se zahloubeními, perforacemi či otvory.

Výzkumy uskutečněné ve Francii zjistily, že s každým 10dB zvýšením hlukového znečištění vykázaly 8–9leté děti v národním standardizovaném testu o 5,5 bodu nižší hodnocení.

Oblasti využití