ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Uhlíkově čistě negativní v poměru 100:1

ROCKWOOL je společností s čistě negativním uhlíkovým dopadem díky své izolaci z kamenné vlny, která snižuje stokrát energii spotřebovanou a CO2 emitované při své výrobě. Naše další výrobky z kamenné vlny podporují více udržitelný moderní styl života v oblasti vodního hospodářství, zvukové izolace a pěstitelských řešení pro zeleninu. Kamenná vlna je svou povahou oběhová a lze ji trvale plně recyklovat bez jakékoli ztráty výkonu. Avšak úspora energie také energii vyžaduje a my se zavazujeme udělat víc.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Další přijímání úspor energie s iniciativou SBTi

Společnost ROCKWOOL se přihlásila k iniciativě vědecky podložených cílů (SBTi) a zavázala se k ověřenému a schválenému plánu na ambiciózní snížení našich emisí skleníkového plynu během životnosti výrobků o jednu třetinu během 15 let, přičemž rok 2019 je brán jako základ. To zahrnuje snížení absolutních emisí našich továren o 38 % a snížení našich nevýrobních absolutních emisí skleníkového plynu během životnosti o 20 %. Iniciativa SBTi je partnerstvím mezi neziskovou organizací CDP, Globálním paktem OSN, Institutem světových zdrojů a Celosvětovým fondem pro přírodu (WWF) a byla vytvořena, aby podporovala ambiciózní klimatickou činnost v soukromém sektoru mobilizací společností k tomu, aby stanovily vědecky podložené cíle redukcí.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Úspora energie, radikální snížení emisí

Podle pařížské dohody o klimatu by mělo 42 % snížení emisí uhlíku pocházet z energetické účinnosti. Po celá desetiletí společnost ROCKWOOL prosazuje energetickou účinnost ve svých továrnách, a to je i nadále naším hlavním zaměřením. Koneckonců věříme, že nejlepším druhem snižování energie je ušetřená energie.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Investice do inovací

Snížení přímých emisí našich továren je klíčovým zaměřením našich technologických inovací. To je důvodem, proč jsme průkopníky technologie elektrického tavení ve velkém měřítku, jež dobře vyhovuje zemím, kde je elektrorozvodná síť již nízkouhlíková. V Norsku jsme vybrali naši továrnu v Mossu, aby byla pilotním projektem pro největší elektrickou tavící pec v celém oboru. To sníží emise uhlíku továrny Moss přibližně o 80 %.

Již roky vkládá společnost ROCKWOOL podstatné investice do vývoje tavící technologie s flexibilně použitelným palivem. Teď sklízíme ovoce, protože nám technologie umožňuje přechod na uhlíkově méně intenzivní paliva. Naše dvě dánské továrny jsou toho zářným příkladem. Přechod na zemní plyn v roce 2020 a na bioplyn v roce 2021 znamená, že jsme schopni již v roce 2021 snížit naše absolutní uhlíkové emise v Dánsku o 70 %.

V roce 2021 dojde také k přechodu jedné z našich továren v Polsku na zemní plyn a provoz v našem nejnovějším zařízení stavěném ve Spojených státech zahájíme užíváním zemního plynu místo uhlí. Ale to je jen vzrušující začátek. Protože tyto nové technologie poznáváme a dále vyvíjíme, plánujeme v příštích letech přeměnit další továrny.

Oběhovost je vytesána do kamene

Přirozená oběhovost kamenné vlny znamená, že jsme schopni ji bezpočtukrát plně recyklovat bez jakékoli ztráty výkonu. Zvýšíme úsilí o sběr a recyklaci použité kamenné vlny s cílem recyklovat 100 % a dělat to znovu a znovu. Protože u kamenné vlny je konec teprve začátkem.

Viděli jste video?

Chcete se dozvědět víc?