Společnost Rockfon se stává ekologičtější

15. října 2020

Díky trvalému zaměření se na energetickou účinnost a ekologizaci zbývající spotřebované elektřiny se nám podařilo zlepšit environmentální profil našich akustických řešení o více než 10 %.

Udržitelnost, budovy, město, zeleň

V posledních letech jsme si uvědomili, jak velký dopad má změna klimatu na naše životy a co bude znamenat pro budoucí generace. Chápeme, že v tom sehráváme určitou roli i my a že neseme odpovědnost za přechod k udržitelnějším postupům a procesům.

Jako součást skupiny ROCKWOOL se neustále snažíme urychlit naše úsilí o dekarbonizaci a přispět k dosažení našeho ambiciózního cíle snížit uhlíkovou stopu ve všech našich závodech o 20 % do roku 2030 a navýšit naši energetickou účinnost.

Náš zdokumentovaný výkon

Chcete-li se dozvědět, jak pracujeme na dosažení našich ambiciózních cílů, stáhněte si naši zprávu o udržitelnosti.  

Pokud vás zajímá více informací o konkrétních produktech Rockfon, podívejte se na prohlášení o udržitelnosti našich produktů (Environmental Product Declaration, EPD). Najdete je na našich webových stránkách, případně v místních databázích, jako je EPD Norge, IBU a UL. 

Prohlášení EPD je technický dokument, jenž ověřuje nezávislá organizace a který uvádí důvěryhodné a zásadní informace týkající se našich produktů. Měří dopad našich produktů prostřednictvím různých kritérií vztahujících se k životnímu prostředí, zdrojům a odpadům. 

Naše prohlášení EPD pokrývá celý sortiment našich produktů. Využívá vzorec škálování produktu. Pokud máte pochybnosti, můžete se vždy obrátit na pracovníky našeho zákaznického servisu, kteří vám pomohou s jakýmkoli požadavkem.

Kvantifikované vylepšení

Tento rok nás naplnil radostí i pocitem hrdosti z toho, že se nám podařilo nejen aktualizovat naše prohlášení EPD, ale také snížit náš dopad na životní prostředí. Nyní se tedy dozvíte, že se nám podařilo vylepšit environmentální profil našich akustických řešení o více než 10 %, což dokumentují naše prohlášení EPD. Toho se nám podařilo dosáhnout díky trvalému zaměření se na energetickou účinnost a ekologizaci zbývající spotřebované elektřiny.

Vliv činnosti naší společnosti na životní prostředí trvale sledujeme a v oblasti udržitelného rozvoje se snažíme neustále zvyšovat laťku, takže sledujte naše další kroky!

Jak činit udržitelná rozhodnutí pomocí LCA a EPD

Chcete se dozvědět více o tom, jak dělat udržitelná rozhodnutí pomocí hodnocení životního cyklu a prohlášení o životním prostředí? Podívejte se na toto krátké video, abyste získali přehled o důležitých oblastech, které byste měli při práci na dalším projektu zvážit.

Podívejte se na video

Sustainability, Building, City, Green