Co je certifikace Cradle to Cradle Certified®?

Pokud má produkt certifikaci Cradle to Cradle Certified®, je mezinárodně uznáván jako bezpečnější a udržitelnější produkt, který podporuje oběhové hospodářství. Designéři produktů, výrobci i značky používají produktovou normu Cradle to Cradle Certified® jako standard pro navrhování a výrobu produktů s pozitivním dopadem na lidstvo i planetu. Podstatou je dodržet její hlavní koncepce.

People, Humans, Office, Working,
Certifikováno
0

našich produktů získalo certifikaci Cradle to Cradle Certified®

cradle2cradle logo for material health

Zdravotní nezávadnost materiálů

Naše produkty mají nízké emise VOC, přičemž splňují nejpřísnější limity emisí ve vnitřním ovzduší a neobsahují žádné látky zakázané z hlediska požadavků certifikace Cradle to Cradle na příslušných úrovních.

cradle2cradle logo for clean air & climate protection

Čistý vzduch a ochrana klimatu

Řešení Rockfon dosáhla úrovně Silver, protože jsme stanovili dlouhodobou strategii pro obnovitelné zdroje energie a pracujeme na aktivním snižování našich emisí CO2, zejména prostřednictvím energetické účinnosti a technologických vylepšení.

cradle2cradle logo for product circularity

Oběhovost produktů

V rámci kategorie oběhovosti produktů získala řešení Rockfon úroveň Gold, protože jsou kompatibilní s recyklováním na vysoké úrovni, což znamená, že je lze manuálně odstranit a znovu použít anebo recyklovat.

cradle2cradle logo for water & soil stewardship

Péče o vodu a půdu

Řešení Rockfon zde dosáhla úrovně Silver, protože jsme zavedli osvědčené postupy ochrany vod. Stanovili jsme konkrétní cíle snižování spotřeby vody a pracujeme na vytváření projektů s pozitivnějším dopadem.

cradle2cradle logo for social fairness

Sociální spravedlnost

Produkty Rockfon zde získaly úroveň Silver, protože máme zavedený program zodpovědného zajišťování zdrojů a etický kodex pro naše dodavatele.

Jako jedna z prvních společností, které hodnotily své produkty ve většině kategorií s využitím pilotní normy Cradle to Cradle Certified® verze 4.0, převzala skupina ROCKWOOL klíčovou úlohu při poukázání na to, jak je nesmírně důležité používat komplexní, vědecky podložený rámec k řízení transformace a inovace produktů vyrobených v současnosti tak, aby obstály i v budoucnu.

Dr. Christina Raab

VICEPREZIDENTKA – STRATEGIE, CRADLE TO CRADLE PRODUCTS INNOVATION INSTITUTE