Váš stavební partner v oblasti udržitelnosti 

Odpad ze staveb a demolic tvoří přibližně jednu třetinu veškerého odpadu v EU. Velká část tohoto odpadu končí na skládkách (1). Ve společnosti Rockfon víme, že tomu tak nemusí být. Jsme si vědomi nejen objemu odpadu v našem odvětví, ale snažíme se přispět svým dílem tím, že přebíráme odpovědnost za vlastní odpad a snažíme se ho v maximální míře minimalizovat. 

Suroviny pro naše akustická řešení jsou přírodní a hojně se vyskytující, takže si můžete být jisti, že podporujete životní prostředí v celém cyklu – od zlepšení pocitu pohody člověka až po pomoc planetě. Společnost Rockfon používá přírodní kámen, recykluje v rámci oběhového hospodářství a zavázala se snižovat každoročně svou uhlíkovou stopu. Protože si nemyslíme, že by příští generace akustických řešení měla být na úkor další generace lidí.

Aplikujeme přístup z hlediska životního cyklu, zkoumáme všechny fáze životního cyklu našich produktů, abychom je poté mohli vylepšit.

Magdalini Psarra

Uzavřený systém recyklace

V oběhovém hospodářství by měly být produkty používány co nejdéle a po skončení životnosti by měly být znovu využity nebo recyklovány v co největší míře. Proto jsou naše produkty navrženy tak, aby byly odolné a měly dlouhou životnost. Při rekonstrukci nebo demolici budovy je lze snadno odstranit, což umožňuje jejich recyklaci zpět na nové produkty. Naše produkty z kamenné vlny lze recyklovat donekonečna, aniž by to mělo vliv na jejich kvalitu.

V současné době společnost Rockfon nabízí možnosti recyklace také zákazníkům na našich klíčových evropských trzích a v příštích letech plánujeme tuto službu rozšířit do dalších zemí. V rámci této služby mohou naši zákazníci vracet staré stropní desky z kamenné vlny nebo odřezky z fáze instalace k recyklaci v našich továrnách, čímž se snižuje spotřeba materiálů i množství odpadu ukládaného na skládky.

CZ - Closed loop - Sustainability

Jak upcyklace přeměňuje odpad na hodnotu

Přestože jsou naše produkty z kamenné vlny vyráběny z jedné z nejrozšířenějších surovin na světě, snažíme se lépe využívat i alternativní zdroje planety. Díky našemu způsobu výroby kamenné vlny můžeme využít odpad, který by jinak skončil na skládce. Ve skutečnosti je náš průměrný produkt z kamenné vlny vyroben přibližně ze 40 % z recyklovaného materiálu (podle normy ISO 14021). 

Naše metoda spojení rozšířené suroviny, jako je kamenná vlna, s upcyklovanými odpadními materiály z jiných průmyslových odvětví, která mají jen málo možností recyklace, je důvodem, proč jsou naše produkty přirozenou součástí oběhového hospodářství a více udržitelných budov budoucnosti.

CZ - Upcycling Downcycling - Sustainability

Cradle to Cradle Certified®

Naší filozofií a závazkem je vyrábět produkty s pozitivním dopadem na lidstvo i planetu. Proto jsme se rozhodli certifikovat naše akustická řešení v rámci programu zaměřeného na produkty Cradle to Cradle Certified Products Program. V kategorii oběhovosti produktů v rámci programu získala naše řešení status úrovně Gold, což je důkazem našeho přínosu k oběhovosti a skutečnosti, že naše produkty jsou skutečně oběhové.

 

city, buildings, skyscraper, trees, office building

Další výhody produktu