Vytváření bezpečného a zdravého prostředí

Naše akustické stropy, absorbéry a další produkty jsou navrženy tak, aby tlumily zvuk, pohlcovaly hluk a vytvářely špičkové akustické prostředí. Může se to zdát banální, ale prostředí, které nás chrání před nežádoucím hlukem, může mít obrovský pozitivní dopad na naše fyzické zdraví, pocit pohody, schopnost učení a sociální chování. Jak je uvedeno v naší zprávě o udržitelnosti z roku 2020, v roce 2020 se díky akustickým řešením dodaným do škol zlepšily podmínky pro výuku 1,8 milionu studentů. 

Kromě svých akustických vlastností zajišťují naše řešení z kamenné vlny, že vaše budova splňuje následující zdravotní a bezpečnostní normy.

 

Vyšší kvalita ovzduší 

Budovy jsou v podstatě uzavřené prostory. A jakmile prostor uzavřeme, stává se zásadní kvalita vzduchu. Z některých stavebních materiálů se uvolňují nežádoucí chemikálie, škodliviny nebo kontaminující látky, které nejenže nepříjemně zapáchají, ale mají také dopad na naše zdraví a schopnost soustředění.

Naše stropní desky z kamenné vlny jsou vyrobeny z materiálů, které uvolňují nízké emise, a pomáhají tak udržovat zdravou kvalitu vnitřního ovzduší. Získaly nejvyšší označení pro vnitřní klima ve své třídě, jako je francouzská značka VOC A+, Greenguard Gold, finská značka M1, Blue Angel a dánská značka Danish Indoor Climate Label. Naše produkty ve skutečnosti uvolňují méně formaldehydu, než doporučují pokyny WHO, a naše produkty s pojivy 2. generace uvolňují desetkrát méně formaldehydu, než doporučují směrnice WHO. Při práci s produkty z kamenné vlny se tak můžete bez obav nadechnout.

CZ - Formaldehyde graph - Sustainability

Zdravotně nezávadné stavební materiály 

Vlákna v kamenné vlně jsou biologicky rozpustná, takže pokud se vám stane, že nějaké vlákno vdechnete, vaše tělo jej dokáže rozpustit, aniž by to mělo jakýkoli dopad na vaše zdraví. A pokud potřebujete s kamennou vlnou manipulovat, vlákna nezpůsobují žádné chemické podráždění ani jiné ohrožení pokožky (i když se doporučují rukavice, aby se snížila možnost drobného svědění). 

Kamenná vlna byla také testována a zkoumána více než jakýkoli jiný stavební materiál na světě a výsledky ukazují, že její výroba, instalace i život s ní jsou zcela bezpečné. Podpůrné údaje získané jak z REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), tak od WHO (Světová zdravotnická organizace) dokazují, že kamenná vlna nepředstavuje pro lidské zdraví žádné riziko (1).  Pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví, můžete si být jisti, že kamenná vlna je jedním z nejlepších dostupných stavebních materiálů.

FI, Metropolian Myyrmäen kampus , Vantaa, Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy, Education, Rockfon Color-all, 600x600, Charcoal, Kitchen, Canteen

Ohnivzdornost a ochrana 

Tím však výhody nekončí. Kamenná vlna je také neuvěřitelně ohnivzdorná, má velmi vysoký bod tání a zůstává stabilní i při vysokých teplotách. Proto naše produkty získávají certifikát nejvyšší třídy reakce na oheň a jsou ideální součástí bezpečných, zdravých a požárně odolných budov.  

Pokud se chcete dozvědět více o protipožárních vlastnostech kamenné vlny, obraťte se na naše technické oddělení.

 

Firefighter, fire, smoke

Další výhody produktu