Pozitivní přínos pro čisté a zdravé prostředí

Správná hygiena je nesmírně důležitým kritériem v různých typech místností. Vhodné čištění a dezinfekce stavebních materiálů jsou osvědčenými metodami kontroly šíření infekcí, stejně jako schopnost materiálu nepřispívat k šíření mikroorganismů.

Důležitost hygieny

Povrchy stavebních materiálů hrají důležitou roli v omezování šíření bakterií a infekcí, což je důvod, proč má mnoho odvětví tak přísné zdravotní předpisy o typech materiálů, jež lze používat. 

Při rozhodování o volbě materiálů (zvláště pak v typech místností, kde je důležité pravidelné čištění a sanitace) je důležité vyhodnotit, jaký vliv budou mít na dané prostředí produkty použité v budově.  

Volba stavebních materiálů neumožňujících pravidelné čištění nebo materiálů přispívajících k šíření mikroorganismů může mít značný dopad na vnitřní prostředí i uživatele budovy. V oboru pohostinství může nevhodné čištění kuchyní způsobit šíření potravinářsky významných bakterií. Mezi důsledky infekcí ve zdravotnických zařízeních patří prodloužená doba zotavování a opětovné hospitalizace. Pět až třicet procent pacientů získá během pobytu v nemocnici alespoň jedno infekční onemocnění.    

Trvalá hygiena

K vytvoření bezpečného prostředí musí být stavební materiály včetně stropu dostatečně odolné, aby mohly být čištěny a dezinfikovány bez vlivu na vizuální design prostoru. Neměly by také představovat živnou půdu mikroorganismů. 

5–30 % procent pacientů získá během pobytu ve zdravotnickém zařízení alespoň jedno infekční onemocnění.

Akustické výzvy ve zdravotnických zařízeních

Oblasti využití