Naše ochranné známky

Ochranná známka ROCKWOOL byla původně zaregistrována v Dánsku jako logo již v roce 1936. V roce 1937 byl doplněn zápis slovních značek a tato registrace je nyní rozšířena na více než 60 zemí světa. 

Ochranná známka ROCKWOOL je jedním z největších aktiv skupiny ROCKWOOL a proto ji důkladně chráníme a bráníme po celém světě.

Pomozte nám chránit naši ochrannou známku dodržováním níže uvedených pravidel:
 • Ochranná známka ROCKWOOL® musí být vždy zapisována velkými písmeny
 • Slovu ROCKWOOL musí vždy provázet popisné podstatné jméno.
 • Příklad: Produkty ROCKWOOL, izolace ROCKWOOL nebo kamenná vlna ROCKWOOL
 • Ochrannou známku ROCKWOOL vždy uvádějte v plném znění.
 • Nikdy ji nezkracujte, nepozměňujte ani neupravujte.
 • Slovo ROCKWOOL není obecný termín pro izolaci či kamennou vlnu a v tomto smyslu nesmí být používáno. Namísto toho používejte termín izolace ROCKWOOL
 • Při prvním zmínění musí značka ROCKWOOL obsahovat symbol registrované ochranné známky ®.
 • Názvy společností se však uvádějí bez tohoto symbolu.

Hlavní ochranné známky

Hlavními ochrannými známkami skupiny ROCKWOOL jsou:

 • ROCKWOOL
 • Rockfon
 • Rockpanel
 • Grodan
 • Lapinus

Kromě toho skupina ROCKWOOL vlastní velké množství dalších ochranných známek.