Video thumbnail 7sos landing pages
Recyklované tuny
0

Skupina ROCKWOOL v roce 2023 recyklovala 59 000 tun odpadu z kamenné vlny

Recyklovaný materiál
0

Naše výrobky obsahují až 64 % recyklovaného materiálu, přičemž každá dlaždice obsahuje minimálně 29 % recyklovaného materiálu. Řešení Rockfon jsou rovněž vyrobena z recyklované kamenné vlny.

Země
0

Je 14 zemí, kde společnost ROCKWOOL zavedla systém recyklace

Systém udržujeme uzavřený.

Kamenná vlna je materiál, který lze plně recyklovat v uzavřeném systému. Nepoužíváme downcyklaci, ve skutečnosti lze naše produkty z kamenné vlny recyklovat znovu a znovu, aniž by se změnila jejich kvalita.

Naše továrny ROCKWOOL přijímají odpadní vlnu, kterou přeměňujeme na brikety a ty vracíme zpět do výroby, místo abychom používali původní kámen z přírody. Tak vyrábíme nové, vysoce kvalitní produkty z kamenné vlny s vysokým podílem recyklovaného materiálu.

CZ - Closed loop - Sustainability

Integrovaná oběhovost

Jde nám o oběhové hospodářství a minimalizaci emisí a odpadů z modelu „vezmi, vyrob a zlikviduj“, který je často používán ve stavebnictví. Naše akustická řešení sestávají z 29 až 64 % z recyklovaných materiálů a nepoužíváme žádné vzácné zdroje.

Po instalaci můžeme odřezky shromáždit a recyklovat. A když přijde čas vyřadit naše rastry a akustická stropní řešení, můžeme to udělat stejně. Z našich produktů vytváříme stále nová odolná a trvanlivá řešení, aniž by byla ovlivněna jejich kvalita nebo aniž bychom je downcyklovali na jiné produkty s nižší hodnotou.

CZ - Circularity - Sustainability

Navrženo pro demontáž a modularitu

Dalším důležitým aspektem podpory udržitelnosti je modularita. Akustická řešení Rockfon jsou přizpůsobitelná vnitřním změnám fyzického prostoru a rekonstrukcím, protože se dají manuálně odstranit bez zásahu do konstrukce.

To je skvělé, protože použití stavebních materiálů, které jsou modulární, umožňuje jejich opětovné použití, když potřebujete provést změny v prostoru. Nemusíte je tedy vyhazovat.

Installer, installing, ceiling, tiles , Rockfon, Glasses, Gloves, Install, BE, Wijnegem

Co z toho plyne pro vás?

 

Ve stavebnictví se ročně vyprodukuje 1 až 2 miliardy tun odpadu, což je jedna třetina celosvětového množství odpadu, který končí na skládkách. My to bereme velmi vážně.

Nyní je více než kdy jindy důležité, abychom recyklovali. A v tom hrajeme klíčovou roli my všichni.

RockWorld imagery, Modern living, architecture, work, office, building

Podporujeme vás v recyklaci

 

V mnoha zemích světa jsme uzavřeli partnerství se společnostmi zabývajícími se zpracováním odpadu a společně vám pomáháme přispět k oběhové budoucnosti.

Naši partneři nám pomáhají s tříděním odpadu a jeho přepravou zpět do našich továren, kde jej využíváme k výrobě nových produktů z kamenné vlny.

RockWorld imagery,The Big Picture, circularity, reuse, stonewool, recycling