01

Zdraví, bezpečnost a pohoda v interiérech

Zlepšování kvality života

Lidé chtějí přirozeně žít ve zdravém prostředí. Vnitřní klima je stejně důležité jako podmínky venkovní: teplota, kvalita vzduchu a akustika se podílejí na vytváření příjemného prostředí uvnitř budov.

02

Udržitelnost a cirkulární ekonomika

Udržitelné produkty

V cirkulární ekonomice by měly být výrobky používány co nejdéle – a v maximální míře mají být opětovně využity i po skončení životnosti. Poskytujeme řešení akustických stropů s dlouhou životností a neomezenou recyklací.

03

Urbanizace

Urbanizace představuje pro všeobecné zdraví lidí řadu problémů.

Pokračující populační růst a urbanizace naznačují, že do roku 2050 přibude v celosvětové městské populaci 2,5 miliardy lidí, což vyvíjí tlak na moderní způsob života.

04

Energetická efektivita

Obytné a komerční budovy se téměř 40 % podílí na objemu celosvětových emisí CO2.

Cílem skupiny ROCKWOOL Group je stát se globálním lídrem v oblasti energeticky účinných izolačních řešení pro budovy a průmysl. Více informací o tom, jak skupina ROCKWOOL přispívá k dosažení lepší energetické efektivity, si přečtěte na internetových stránkách skupiny ROCKWOOL.

Uvolněná přírodní síla kamene k obohacení moderního života
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
…uspokojovat potřeby současného světa bez ohrožování budoucnosti planety…

Jens Birgersson

CEO, skupina ROCKWOOL Group

Náš záměr

Jsme odhodláni podpořit každého, kdo přijme výzvy řešení rozvoje moderního života. Využíváním kamene, jednoho z celosvětově nejbohatších přírodních zdrojů, zanecháte trvale příznivý dopad napříč generacemi.

Ať jsou to učebny či stadiony, venkovské usedlosti nebo majestátní pamětihodnosti – všude lidé potřebují prostory nejen ke spřádání velkých snů, ale i k jejich uskutečňování, aby se svět stal lepším místem pro všechny.

Tento závazek je vytesán přímo do kamene.

People indoor living room
Grandfather help his child with drawing. Home, indoor, learning, people, improving people's lives, children, crayons, learning

Proč využívat akustická řešení z kamenné vlny

Součást skupiny ROCKWOOL Group

Výrobky skupiny ROCKWOOL jsou rozmanité, avšak všechny přispívají k vytváření cirkulární ekonomiky, zvyšování efektivity zdrojů, péči o bezpečnost, zdraví a spokojenost těch, kdo je vyrábějí či používají. Navštivte naše sesterské značky a zjistěte, jak uvolňují sílu kamene, nebo si přečtěte příběh o nás všech na  webu skupiny ROCKWOOL Group.