Uvolněná přírodní síla kamene k obohacení moderního života
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
…uspokojovat potřeby současného světa bez ohrožování budoucnosti planety…

Jens Birgersson

CEO, skupina ROCKWOOL Group

Náš záměr

Jsme odhodláni podpořit každého, kdo přijme výzvy řešení rozvoje moderního života. Využíváním kamene, jednoho z celosvětově nejbohatších přírodních zdrojů, zanecháte trvale příznivý dopad napříč generacemi.

Ať jsou to učebny či stadiony, venkovské usedlosti nebo majestátní pamětihodnosti – všude lidé potřebují prostory nejen ke spřádání velkých snů, ale i k jejich uskutečňování, aby se svět stal lepším místem pro všechny.

Tento závazek je vytesán přímo do kamene.

People indoor living room
Grandfather help his child with drawing. Home, indoor, learning, people, improving people's lives, children, crayons, learning

Proč využívat akustická řešení z kamenné vlny