Odrazivost a difúze světla

Ať už doma či v kanceláři – převážnou většinu času trávíme v budovách a interiéry tak stále častěji pokládáme za faktory podílející se na naší spokojenosti, kvalitě života a produktivitě.

Síla přirozeného světla

Světlo je životně důležité pro lidské fungování a sehrává důležitou roli při vlivu na náš psychologický i fyziologický stav. Je podmínkou funkce zraku, avšak má také přímý vliv na určité oblasti našeho mozku, kde působí jako stimulant, udržuje nás v bdělosti a zajišťuje lepší kognitivní funkce.

Dobré vnitřní klima vytvoří a poskytne atmosféru, v níž se osoby cítí pohodlně a motivovaně. Kvalita osvětlení je součástí vnitřního klimatu, jenž ovlivňuje vše, co konáme. 

Zajímavá studie „Smart Market Report 2016“ vypracovaná společností DODGE Data & Analytic zdůrazňuje důležité trendy ve stavebnictví a v přístupu k dennímu světlu spatřuje klíčový prvek zdravějších staveb. Celých 60 % respondentů průzkumu označilo světlo za prvek, jenž zůstane v kontextu zdravých budov na pořadu jednání i v blízké budoucnosti. 

Nechte světlo vstoupit

Denní světlo je skvělým prostředkem k omezení naší závislosti na elektrickém osvětlení. Vytváří však také nádherné efekty, jež upoutají pozornost a podpoří spokojenost uživatelů. 

Existuje několik způsobů, jimiž mohou architekti optimalizovat návrhy a orientaci budov k zachycení přirozeného světla. To však vždy nepostačuje a ke zlepšení přísunu světla do nitra budovy je nezbytná podpora interiérových materiálů.

Použití materiálů s vysokou odrazivostí a schopností difúze světla zvýší podíl denního světla v konkrétních místnostech či prostorách. Například strop s 87% odrazivostí přivede dále do budovy o 11 % světla více. K zamezení přesvětlení, jež může být pro zrak nepříjemné, doporučujeme využít výrobky s matnými povrchy, jež pomohou zajistit vizuální komfort.  

Použití stropu s 87% odrazivostí přivede dále do budovy o 11 % světla více.

Oblasti využití