Síla světla

Světlo je nezbytnou součástí našich životů. Potřebujeme jej, abychom viděli. Potřebujeme jej, abychom zůstali zdraví na těle i na duchu. A kvalita světla v prostoru nakonec určuje, jak tento prostor vnímáme.

Lidské tělo je hluboce přizpůsobeno přirozeným cyklům slunečního světla. Světlo na nás působí tak silně, že jeho nedostatek může vyvolat fyzické příznaky, jako je únava, bolest hlavy a únava očí. Příliš málo světla může dokonce vyvolat různé psychické problémy.  Přestože se kvalita umělého světla v průběhu let zlepšila, nejzdravější a nejpříjemnější světlo stále pochází ze slunce. 

Četné systémy hodnocení budov, jako např LEED® Green Rating System(1) a WELL™ Building Standard(2), uznávají důležitost přirozeného světla v interiéru. Naše akustická řešení z kamenné vlny jsou připravená pomoci vašim projektům splnit nebo překročit doporučené úrovně denního světla.

Odraz světla

Odraz světla je mírou, kolik světla se od povrchu odrazí, což nazýváme hodnotou odrazivosti světla (Light Reflectance Value, LRV). Když je povrch osvětlen zdrojem světla, LRV měří všechny světelné vlny a směry, které se odrážejí. Pro představu, hodnota odrazu zrcadla je 100 %, a pokud se na povrchu nic neodráží, je hodnota nulová.

NA, Anthem Technology Center, Portman Architects, Sonar, 4000 Tempra

Rozptyl světla

K rozptylu světla dochází, když se dopadající světlo odráží všemi směry. Na rozdíl od stropních svítidel nebo zářivek to vytváří rovnoměrně rozložené světlo bez stínů. Rozptýlené světlo samo o sobě může vytvářet prázdnou atmosféru, takže nejlépe funguje v kombinaci s přímým a nepřímým světlem. Pokud je místnost, která kombinuje odraz světla s jeho rozptylem, správně řešena, nepotřebuje další svítidla, protože světlo je prostorem přirozeně vedeno.

Reception area of Nieuwe Rechtbank in Amsterdam The Netherlands with Rockfon Mono Acoustic
1/1

Začněte se stropem

Strop ve většině budov představuje největší nevyužitý prostor a je skvělým výchozím bodem pro zvýšení úrovně přirozeného světla v interiéru. Strop, který kombinuje odraz světla s jeho rozptylem, vytváří rovnoměrnější rozložení denního světla v prostoru. Tato technika promítá dostupné světlo mnohem dále do prostoru, čímž nejen zvyšuje velikost využitelné plochy, ale také snižuje potřebu umělého osvětlení a šetří spotřebu energie.

Chcete-li se dozvědět další informace, stáhněte si naši Bílou knihu o odrazu a rozptylu světla.

GeoCenter Møns Klint
Møns Klint, Denmark
Fonden GeoCenter Møns Klint
PLH arkitekter as, Copenhagen, Denmark
MonoAcoustic
Industrial Black
Leisure & Sport
Error rendering content

Další výhody produktu