Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvod

ROCKWOOL a.s. se zavazuje zachovat vaše soukromí. Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a zpracováváme osobní údaje výhradně v souladu s příslušnými nařízeními na jejich ochranu, především pak s Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR). Z tohoto důvodu společnost ROCKWOOL zavádí sadu Závazných firemních pravidel (ZFP), která ošetřují požadavky na ochranu údajů tak, aby byly v souladu s pravidly pro celou skupinu ROCKWOOL Group.

V souvislosti s našimi firemními aktivitami, jako správce osobních údajů zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, uchazečů o práci, dodavatelů, uživatelů webových stránek a aplikací a také návštěvníků a dalších třetích stran popsaných v oddíle dále. C.

Prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je sbíráme a za jakým účelem je můžeme použít. Dále vás budeme informovat o vašich právech na základě vaší pozice jako subjektu údajů,

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů má strukturovaný formát, takže můžete navigovat přímo do konkrétních níže uvedených oblastí.

A. Správce údaj

B. Kontakt

C. Informace o zpracování osobních údajů.

D. Transfer v rámci skupiny ROCKWOOL

E. Sdělování a transfer k třetím stranám

F. Bezpečnost

G. Vaše práva jako subjektu údajů

H. Odkazy na další webové stránky

I. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

A. Správce údajů

Rockwool a.s.
Cihelní 769
735 31 Bohumín
CZECH REPUBLIC

E-maily: dataprotection@rockwool.com
IČO/registrační číslo : 26165261

B Kontakt

V případě dotazů ohledně tohoto prohlášení anebo zpracování vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte:

Tel:: + 420 731 598 335
Email: dataprotection@rockwool.com

C Informace o zpracování osobních údajů.

Některé údaje je nezbytné zpracovávat, abychom vám mohli poskytovat požadované služby, a některé údaje nám můžete poskytnout dobrovolně. Vždy vás uvědomíme o tom, které osobní údaje jsou nezbytné (např. prostřednictvím hvězdičky (*)) a jaké jsou důsledky neposkytnutí údajů. Neposkytnutí údajů v požadovaných případech může vést k tomu, že nebudeme schopni (plně) uspokojit vaše požadavky. Níže jsou uvedeny typické případy interakce se společností ROCKWOOL.

1. Zákazníci a potenciální zákazníci

Jste-li zákazníkem společnosti ROCKWOOL nebo jste zaměstnáni ve společnosti, která je zákazníkem společnosti ROCKWOOL, můžeme potřebovat zpracovat vaše kontaktní informace jako je jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, tituly a místo výkonu práce.

Zpracujeme vaše osobní údaje za účelem vašeho kontaktování v rámci běžných zákaznických vztahů, poskytnutí obecných zákaznických služeb a podpory (včetně následného průzkumu zpětné vazby) a pro získání informací o tom, jak jsou produkty a služby našimi zákazníky využívány. Právní základ pro toto zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a společností ROCKWOOL (článek 6 (1) (b) GDPR) a náš legitimní zájem na tom, aby byla zajištěna spokojenost zákazníka a vylepšovány naše produkty nebo aby byla plněna smlouva mezi společností, ve které pracujete a společností ROCKWOOL (článek 6 (1) (f) GDPR).

Jakmile bude dosaženo výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů, budou vaše osobní údaje smazány. Jsou-li však vaše osobní údaje součástí účetní evidence, budeme zpracovávat vaše osobní údaje tak, abychom naplňovali nařízení národní legislativy upravující účetní postupy (článek 6 (1) (c) GDPR).

Společnost ROCKWOOL může zpracovávat osobní údaje potenciálních nových zákazníků, včetně údajů jejich zaměstnanců. Účelem tohoto procesu je tvorba nových zákaznických vztahů. Takovéto zpracování vychází z našeho legitimního zájmu (článek 6 (1) (f) GDPR). Jakmile bude dosaženo výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů, budou vaše osobní údaje smazány či anonymizovány.

2. Dodavatele

Jste-li dodavatelem společnosti ROCKWOOL nebo jste zaměstnáni ve společnosti, která je dodavatelem společnosti ROCKWOOL, můžeme potřebovat zpracovat vaše kontaktní informace jako je jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, tituly a místo výkonu práce. Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem kontaktování vás v rámci běžného dodavatelského vztahu. Právní základ pro toto zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a společností ROCKWOOL (článek 6 (1) (b) GDPR) a náš legitimní zájem na tom, aby byla plněna smlouva mezi společností, ve které pracujete a společností ROCKWOOL (článek 6 (1) (f) GDPR).

Jakmile bude dosaženo výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů, budou vaše osobní údaje smazány. Jsou-li však vaše osobní údaje součástí účetní evidence, budeme zpracovávat vaše osobní údaje tak, abychom naplňovali nařízení národní legislativy upravující účetní postupy (článek 6 (1) (c) GDPR).

3. Marketingová a reklamní aktivita společnosti ROCKWOOL

a. Jaké informace sbíráme?

Sledování aplikací a webových stránek

Navštívíte-li naše webové stránky či aplikace, a pokud jste nám poskytli specifický souhlas ke všem nebo k některým kategoriím vašich osobních údajů, budeme sbírat informace o vás a vaší uživatelské aktivitě prostřednictvím cookies, pixels a podobných technologií. Toto zahrnuje IP adresu, typ prohlížeče a zařízení, webové stránky, které vás přivedly na stránku či do aplikace, vyhledávací termíny, které jste zadali do vyhledávače a které vás přivedly na naši webovou stránku a použití a navigaci v rámci webových stránek a aplikací.

Účelem zpracování je usnadnění vašeho použití webových stránek a aplikací a také našich produktů a služeb a poskytnutí personalizovaného obsahu a vyhledávání. Právním základem pro takovéto konání je náš legitimní zájem na rozvoje, vyhodnocení, propagaci a prodeji našich produktů a služeb, včetně našich webových stránek a aplikací (článek 6 (1) (f) GDPR). Více informací požívání cookies si můžete přečíst v rámci naší Politiky používání cookies.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete za účelem podpory, přihlášení se k odběru marketingových materiálu a dalších nabídek prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách nebo v aplikacích, budeme vámi poskytnuté informace sbírat. Za účelem udržování aktuálního stavu našich databází a poskytování vám co nejrelevantnějšího obsahu můžeme kombinovat informace, které jste poskytli prostřednictvím našeho systému sledování informací cookies a sledování přihlášení. Dále můžeme vaše údaje kombinovat s informacemi poskytnutými třetími stranami. Například velikost a odvětví společnosti pro kterou pracujete (pokud jste poskytli jméno společnosti) budou poskytnuty ze zdrojů včetně profesních síťovacích stránek a poskytovatelů informačních služeb.

Účelem takovéhoto zpracování je to, abychom mohli komunikovat s vámi a mohli vám poskytnout obecné služby a podporu. Právní základ pro toto zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a společností ROCKWOOL (článek 6 (1) (b) GDPR) a náš legitimní zájem na takovémto účelu (článek 6 (1) (f) GDPR). Budeme uchovávat vaše osobní údaje sebrané prostřednictvím kontaktních formulářů, dokud nebude dosaženo účelu zpracování specifikovaného výše, s výjimkou případů souvisejících s obchodními vztahy. V takovémto případě platí lhůty pro uchování vztahující se na obchodní vztahy. Viz oddíl C.1.

Email:

Emaily, které vám zasíláme buď z marketingových účelů na základě vašeho souhlasu, nebo v souvislosti s událostmi ke kterým jste se přihlásili mohou obsahovat sledovací technologie, které nás informují o tom, jestli jste email obdrželi či otevřeli nebo spustili odkaz v emailu.

Zpracováváme tyto informace za účelem poskytování personalizovaného obsahu. Právním základem pro takovéto konání je náš legitimní zájem na rozvoji, vyhodnocení, propagaci a prodeji našich produktů a služeb (článek 6 (1) (f) GDPR).

Účty

Pokud si u nás vytvoříte účet, můžeme sbírat profilové informace, včetně jména, emailových adres, uživatelského jména a hesla a také vaší profilové aktivity. Zpracováváme tyto informace za účelem dodání vám našich služeb na webových stránkách a v aplikacích. Právním základem pro takovéto zpracování je plnění smlouvy uzavřené s vámi (článek 6 (1) (b) GDPR). Osobní údaje sebrané prostřednictvím profilů a účtů budou smazány jakmile bude dosaženo výše uvedeného účelu zpracování, s výjimkou případů, kdy bude profil či účet souviset obchodním vztahem. V takovémto případě platí lhůty pro uchování vztahující se na obchodní vztahy. Viz oddíl C.1.

b. Marketing a on-line reklama

Obecné

Můžeme vás informovat prostřednictvím různých marketingových a reklamních kanálů o nových produktech, službách a událostech, relevantních pokynech a instrukcích a informacích z vedení a o jakýchkoliv nabídkách, které by pro vás mohly být relevantní. Snažíme se vám poskytovat co nejrelevantnější informace a vycházet ze sesbíraných informací.

Email a SMS

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním marketingových materiálů od nás prostřednictvím webové stránky nebo potvrzením prostřednictvím potvrzení odkazu v emailu, budeme vám zasílat informace prostřednictvím emailu anebo SMS. Uzpůsobujeme obsah na základě informací, které jsme sesbírali, jako např. spuštění odkazů v emailech, navštívené webové stránky, demografické a geografické informace atd.

Marketingové nabídky vám budou popsány před sběrem údajů a před zasláním marketingového materiálu prostřednictvím emailu či SMS bude vyžadován váš souhlas. Pokud si už nebudete přát zasílání marketingových informací z naší strany, můžete se z odběru kdykoliv odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu ve všech našich marketingových emailech.

Webové stránky a aplikace

Pokud jste poskytli souhlas k marketingovým cookies a používáte naše webové stránky a aplikace, můžeme vám na základě informací, které jsou o vás a vaší interakci s námi sesbírali poskytovat personalizovaný obsah. Více informací požívání cookies si můžete přečíst v rámci naší Politiky používání cookies.

On-line reklama

Společnost ROCKWOOL využívá různých způsobů on-line reklamy. Tyto zahrnují zobrazování reklamních sdělení na webových stránkách jiných společností, ve vyhledávačích, v aplikacích a platformách sociálních médií, jako je Facebook a LinkedIn. Používáme cookies a podobné technologie v rámci našeho sběru informací či v rámci třetích stran, jako např. Facebook pixels. To nám umožňuje sbírat další informace pro měření a vylepšení efektivity našich reklamních aktivit. Více informací požívání cookies si můžete přečíst v rámci naší Politiky používání cookies.

4. Návštěvníci na pracovištích

Jste-li návštěvníkem budov a zařízení společnosti ROCKWOOL můžeme potřebovat zpracovat vaše kontaktní informace jako je jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, tituly a místo výkonu práce. Zpracováváme osobní údaje za účelem identifikace a dokumentace návštěvníků a zajištění bezpečí a fyzické bezpečnosti. Právním základem pro takovéto zpracování je náš legitimní zájem na zajištění bezpečnosti návštěvníků (článek 6 (1) (f) GDPS).

Jakmile bude dosaženo výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů, budou vaše osobní údaje smazány. Je-li to třeba, můžeme však vaše údaje z účelem plnění požadavků národní legislativy zpracovávat po delší období (článek 6 (1) (c) GDPR).

5. Uchazeči o práci

Pokud se budete ucházet o práci ve společnosti ROCKWOOL, budeme zpracovávat následující informace:

  • Kontaktní informace jako je jméno, adresa, emailová adresa a telefonní číslo
  • Informace o dovednostech, vzdělání a pracovních zkušenostech
  • Výsledky hodnocení v rámci náborového procesu

Zpracováváme tyto informace za účelem vyhodnocení, zda vám chceme nabídnout pracovní pozici ve společnosti ROCKWOOL (Článek 6 (1) (b) GDPS).

V počátečních fázích náboru nesbíráme citlivé údaje. Můžeme však takovéto informace sbírat v pozdějších fázích náborového procesu, avšak pouze v případech relevance k pozici o kterou se ucházíte, nebo pokud to vyžaduje místní legislativa. V takovémto případě budeme požadovat souhlas s sběrem a zpracováním informací (Článek 6 (1) (a) a 9 (2) (a) GDPR).

Budeme uchovávat vaše osobní údaje dokud nebude dosaženo výše uvedeného účelu zpracování s výjimkou případů, kdy jste udělili souhlas k delší době uchování. Po tuto dobu můžete souhlas kdykoliv stáhnout. Viz oddíl G.7

D. Transfer v rámci skupiny ROCKWOOL

Sebrané osobní údaje mohou být předmětem mezinárodního transferu mezi entitami skupiny ROCKWOOL v rámci účelu, za kterým byly sebrány, a to za předpokladu, že takovýto transfer není zakázán či omezen zákonem.

S ohledem na entity skupiny ROCKWOOL, které jsou založeny v zemích mimo EU/EHP a které nejsou považovány za bezpečné třetí země (např. nezajišťují odpovídající ochranu údajů) slouží jako legitimní základ transferu vašich osobních údajů Závazná firemní pravidla společnosti ROCKWOOL.

Přehled skupiny ROCKWOOL Group je dostupný na https://www.rockwool.com/group/privacy-Statement/rockwool-group-companies/.

E. Sdělování a transfer k třetím stranám

Sdělování anebo transfer vašich osobních údajů z naší strany třetím stranám (tedy entitám mimo skupinu ROCKWOOL Group) se omezuje na minimum a je předmětem existence odpovídající úrovně ochrany údajů. Můžeme sdělit či převést dostupné osobní údaje třetím stranám v následujících případech:

  • Z účelu poskytování služeb v našem zastoupení, např. hosting, IT podpora, marketingové služby či administrativní služby. Takovéto třetí strany vystupující jako zpracovatel údajů smí zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a na základě písemné dohody se zpracovatelem údajů.
  • Za účelem ustanovení, výkonu a ochrany našich zákonných práv.
  • V případech, kdy jste poskytli předchozí souhlase se sdělováním osobních údajů třetím stranám.
  • V případě sloučení, prodeje, joint venture, pověření, převodu či jiné dispozice týkající se všech či jakékoliv části aktiv či podílů ROCKWOOL (včetně těch ve spojitosti s insolvencí a obdobnými řízeními).
  • Je ustanoveno v naší politice cookies.

Pokud se příjemce osobních údajů nachází v zemi mimo EU/EHP, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů, pak převedeme vaše osobní údaje takovémuto příjemci pouze po vstupu v účinnost písemné dohody o převodu založené na standardních smluvních podmínkách Evropské komise.

F. Bezpečnost

Společnost ROCKWOOL se zavazuje mít nastavena odpovídající bezpečnostní opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů a bezpečnost webových stránek, za účelem předcházení ztrátě, zneužití anebo pozměňování osobních údajů pod naší správou.

G. Vaše práva jako práva subjektu údajů

1. Právo přístupu

Jako subjekt údajů máte právo obdržet potvrzení ohledně toho, zda společnost ROCKWOOL zpracovává vaše osobní údaje. Pokud ano, pak máte právo obdržet přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v článku 15 (1) GDPR, avšak s určitými zákonnými výjimkami..

2. Právo na opravu

Jako subjekt údajů máte právo na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR. To znamená, že máte právo na opravu nepřesností ve svých osobních údajích a na doplnění neúplných osobních údajů.

3. Právo na vymazání (“právo být zapomenut/a”)

Jako subjekt osobních údajů máte právo na vymazání (“právo být zapomenut/a”) a my jsme povinni neprodleně vymazat vaše osobní údaje, pokud je to v souladu s jedním z důvodů uvedených v čl. 17 (1) GDPR. To může být např. pokud osobní údaje nejsou již více potřebné v souvislosti s účelem, za nímž byly sebrány či jinak zpracovány (čl. 17 (1) (a) GDPR.

Právo na vymazání se nevztahuje na zpracování nezbytné na základě jednoho z důvodů uvedených v čl. 17 (3 GDPR. To může být např. v případech, kdy je zpracování nezbytné na základě zákonných povinností nebo za účelem ustanovení, výkonu či ochrany zákonných nároků (čl. 17 (3) (b) a (e) GDPR.

4. Právo na omezení zpracování

Jako subjekt údajů máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud nastane jedna z podmínek uvedených v čl. 18 (1) GDPR. To může být např. v případě vznesení vašeho nesouhlasu s přesností osobních údajů. V takovémto případě trvá omezení zpracování osobních údajů po dobu, po kterou budeme ověřovat přesnost vašich osobních údajů (čl. 18 (1) (a) GDPR. Omezení zpracování znamená, že uložené osobní údaje jsou označeny za účelem omezení jejich budoucího zpracovávání (Čl 4 (3) GDPR).

5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přenositelnost osobních údajů. To znamená, že obecně máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést takovéto údaje k jinému správci údajů bez toho, aniž bychom vám v tom bránili, pokud je zpracování založeno na souhlasu v souladu s čl. 6(1) nebo čl.9(2)(a) GDPR nebo na základě smlouvy v souladu s čl. 6(1)(b) GDPR a zpracování probíhá automatickým způsobem (čl. 20 (1) GDPR. Při výkonu vašich práv na přenositelnost osobních údajů máte rovněž právo na to, aby byly vaše osobní údaje přímo od nás přeneseny k jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné (čl. 20 (2) GDPR.

6. Právo vznést námitku

Jako subjekt údajů máte právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Nejpozději v rámci naší první komunikace s vámi vás výslovně informujeme o tomto právu. Když jsou vaše osobní údaje zpracovány pro přímé marketingové účely. Viz oddíl C.3. Máte právo kdykoliv vznést námitku ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů. Pokud vznesete námitku ke zpracování za účelem přímých marketingových účelů, nebudeme dále za takovýmto účelem vaše osobní údaje zpracovávat.

7. Právo stáhnout souhlas

V případech, kdy je zpracování založeno na vašem souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv stáhnout. Stáhnutí vašeho souhlasu nemá vliv na legitimitu zpracování, které probíhalo na základě vašeho souhlasu do okamžiku jeho stažení. O této skutečnosti vás uvědomíme před tím, než udělíte svůj souhlas. V důsledku stažení vašeho souhlasu nemusíme být schopni uspokojit vaše požadavky či poskytnout vám naše služby. Pokud stáhnete váš souhlas, ukončíme zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou a v rozsahu případů, kdy je pokračování zpracování dovoleno či vyžadováno příslušnou legislativou na ochranu osobních údajů či na základě dalších příslušných zákonů a nařízení.

8. Právo podat stížnost

Stížnost adresovaná společnosti ROCKWOOL
Pokud máte jakoukoliv stížnost ve věci zpracování osobních údajů ze strany společnosti ROCKWOOL, kdykoliv nás prosím kontaktujte na adrese dataprotection@rockwool.com.

Prověříme a posoudíme vaši stížnost a v nezbytných případech vás můžeme kontaktovat za účelem získání dalších informací. Vždy potvrdíme přijetí vaší stížnosti či námitky do pěti (5) pracovních dní.

Budeme se snažit zpracovat vaší stížnost či námitku v rámci jednoho (1) měsíce. Pokud nebude možné během jednoho (1) měsíce učinit rozhodnutí, budeme vás informovat o důvodech zdržení a o tom, kdy je možné rozhodnutí očekávat (nepřesahující 6 (šest) měsíců od obdržení).

Stížnosti příslušnému dozorčímu orgánu
Kdykoliv, před, během či po výše popsaném procesu řešení stížnosti můžete také vznést stížnost dle Čl. 77 GDPR k dozorčímu orgánu pod který spadá společnost ROCKWOOL:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 234 665 111
E-maily: posta@uoou.cz

H. Odkazy na další webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky či integrované stránky. Společnost ROCKWOOL nenese odpovědnost za obsah webových stránek jiných společností (webové stránky třetích stran) nebo za postupy takovýchto společností ve věci sběru osobních údajů. Při návštěvě webových stránek třetích stran byste si měli přečíst postupy vlastníka týkající se ochrany osobních údaj a další relevantní postupu.

I. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Z důvodu technického rozvoje či dodatků k právním požadavkům si vyhrazujeme právo upravovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud bude rozsah změn Prohlášení o ochraně osobních údajů považován za podstatný a významný, budete o této skutečnosti informování na našich webových stránkách. Aktualizovaná verze Prohlášení o ochraně osobních údajů bude vždy k dispozici na www.rockwool.com/group/privacy-statement.