Zodpovědné získávání zdrojů a udržitelný život

10. května 2019

Jak důležité budou udržitelné postupy v nadcházejících letech? Vzhledem k tomu, že města a jejich infrastruktura se stále rozrůstají, budou životaschopné a ekologické postupy ve stavebnictví ještě více potřebnější než nyní.

S rostoucí populací se rozrůstají i města a naše potřeba surovin se zvyšuje. Například v letech 2000–2010 se naše materiálová stopa zvýšila ve všech regionech světa.

Neplýtvat – nepožadovat

Stavebnictví odpovídá za třetinu veškerého odpadu, který každý rok končí na skládkách. Aby se tato praxe, která má negativní dopad na životní prostředí, kompenzovala, zavádějí se projekty a technologie pro využití odpadních materiálů, například upcyklace. Tyto projekty a technologie umožňují vrátit použité materiály do produktů s komerční hodnotou, což pomáhá snižovat množství odpadu i poptávku po primárních surovinách.

Oběh surovin

Abychom se odklonili od současného lineárního spotřebitelského vzorce, filozofie cirkulární ekonomiky si klade za cíl uzavřít smyčku lineární spotřeby a snížit naši materiálovou stopu efektivním a ziskovým opětovným využitím zdrojů.

Správné nakládání s odpady je důležitou součástí naší udržitelné budoucnosti a používání správných materiálů může přispět k udržitelnému životu.

Udržitelná výstavba

Je nezbytné, aby developeři spolupracovali s výrobci, kteří nabízejí udržitelné materiály a programy po ukončení životnosti, jako je například upcyklace. Ta přeměňuje použité stavební materiály na produkty se stejnými vlastnostmi jako původní materiály. Snižuje množství odpadu každoročně ukládaného na skládky a snižuje naši materiálovou stopu, čímž vytváří čistší a efektivnější udržitelnou budoucnost.

Akustická řešení společnosti Rockfon jsou vyrobena z kamenné vlny, udržitelného materiálu, který je v podstatě nevyčerpatelný. Naše řešení jsou odolná a lze je recyklovat, čímž přispívají k oběhovému hospodářství a čistší budoucnosti. Kontaktujte nás a najděte pro svůj příští projekt perfektní strop šetrný k životnímu prostředí.

Toužíte po dalších informacích?