Kombinace zvukové izolace a zvukové pohltivosti má ohromný účinek

1. ledna 1

Proměny v organizaci vyžadují vysoký stupeň rekonfigurovatelnosti vnitřních prostor. V projektech nové výstavby i při rekonstrukcích musí návrháři hledat cesty, jež přinesou skvělé akustické řešení a nájemcům umožní efektivně navrhnout kanceláře.

Akustická oáza 

Zvuky vytvářené lidmi patří podle Alana Hedge z Cornellovy univerzity mezi nejvíce rozptylující. A právě proto je tak důležité mít v pracovním prostoru skvělou zvukovou pohltivost a izolaci.

Prostředí pracoviště se během celé své historie stalo dějištěm několika důležitých vývojových počinů. Architekti a designéři se neustále snaží najít dokonalou rovnováhu mezi spokojeností a soukromím zaměstnanců při současném udržení prostředí prospívajícího spolupráci a dynamickým procesům.

Před příchodem revoluční koncepce otevřené kanceláře byly pro většinu znalostních pracovníků normou modulární kanceláře. Mezi prvními, kdo se ve Spojeném království zabývali vlivem fyzického pracovního prostoru a vyjadřovali důležitost oddělených místností k omezení vyrušování a zvýšení koncentrace, byl Sir Charles Trevelyan.

Administrativní výrobní linka

Počátkem 20. století spatřili architekti v prostornosti a pružnosti otevřeného prostoru způsob vysvobození kancelářských pracovníků ze stísněných obezděných krabic. Ušlechtilé úsilí rozbít modulární kancelář a podpořit řízení interaktivnějšího a dynamičtějšího pracovního prostoru otevřených kanceláří se stalo určitým druhem administrativní výrobní linky.

Klíčem je modularita

Omezení rušivosti a škodlivých účinků hluku se současným vytvořením flexibilního, osobního a působivého pracovního prostředí může být výzvou. Mnoho úřadů s otevřeným kancelářským prostorem na tuto výzvu odpovědělo začleněním zasedacích místností a klidných prostor, kde lidé naleznou útočiště a mohou zde pracovat na úkolech vyžadujících vysokou koncentraci. Modularita a pohyblivé dělící stěny však mohou působit další problémy. Hluk v jedné místnosti prochází nad přepážkami a stropem, což narušuje klid v sousedních kancelářích. Například prostupování zvuku mezi místnostmi může vést ke snížení produktivity až o 7 %.

Výzkumy ukázaly, že pracovníci vystavení hluku v otevřených kancelářích jsou o 15 % méně produktivní, mají větší potíže se soustředěním a denně ztratí až 20 minut soustředěné práce vinou drobných vyrušení. Používání izolačních stropů absorbujících hluk zablokuje zvuk prostupující z přilehlých místností či podlah, což omezí rušivé vlivy pracoviště a současně zajistí soukromí nezbytné ke sdílení citlivých informací.

Výzkumy ukázaly, že pracovníci vystavení hluku v otevřených kancelářích jsou o 15 % méně produktivní, mají větší potíže se soustředěním a denně ztratí až 20 minut soustředěné práce vinou drobných vyrušení.

Oblasti využití