Akustická stropní a stěnová řešení Rockfon mají nyní certifikaci Cradle to Cradle Certified®

26. února 2021

Společnost Rockfon získala certifikaci Cradle to Cradle v3.1 na úrovni Bronze a Silver u 90 % produktů vyráběných v Evropě.

Ve společnosti Rockfon neustále snižujeme emise v celém výrobním i dodavatelském řetězci a snažíme se vytvářet produkty, které jsou chytré, krásné a které dlouho vydrží. Naše akustická řešení jsou vyrobena z přírodního kamene, díky čemuž jsou oběhová a plně recyklovatelná.

Naší filozofií je vyrábět produkty s pozitivním dopadem na lidstvo i planetu, k čemuž jsme se také zavázali. Proto jsme se rozhodli certifikovat naše akustická řešení v rámci programu Cradle to Cradle Certified zaměřeného na produkty. Institut Cradle to Cradle Products Innovation Institute stanovuje jednu z nejkomplexnějších norem pro navrhování a výrobu produktů s pozitivním dopadem na současnost i budoucnost.

Podpora udržitelnosti je jádrem našeho výzkumu a vývoje a jsme hrdí na to, že jsme součástí skupiny ROCKWOOL, jejímž závazkem je přispívat k větší udržitelnosti a budování lepší budoucnosti. Toho chceme dosáhnout dekarbonizací našich činností i hodnotového řetězce a plněním vědecky podložených cílů (Science-Based Target, SBTi). Nezáleží na tom pouze nám, ale i našim zákazníkům.

V květnu 2020 jsme zahájili cestu k získání certifikace Cradle to Cradle pro 90 % našeho portfolia akustických řešení. Abychom této certifikace dosáhli, úzce jsme spolupracovali s našimi partnery v dodavatelském řetězci na důležitých aspektech našich produktů a operací, jako je zdravotní nezávadnost materiálů, oběhovost produktů, čisté ovzduší a ochrana klimatu, péče o vodu a půdu a sociální spravedlnost.

„Na tento úspěch jsme velice hrdí a rádi se o něj podělíme i s našimi zákazníky a zúčastněnými stranami,“ říká Magdalini Psarra.

Neustále snižujeme naši stopu a zvyšujeme výkon. „Náš závazek přispívat k větší udržitelnosti je nyní prokazatelný také díky našemu zapojení do programu Cradle to Cradle Certified zaměřeného na produkty.

Magdalini Psarra

„Jako jedna z prvních společností, které hodnotily své produkty podle pilotní normy Cradle to Cradle Certified® verze 4.0 ve většině kategorií, převzala skupina ROCKWOOL klíčovou úlohu při poukázání na to, jak je nesmírně důležité používat komplexní, vědecky podložený rámec k řízení transformace a inovace produktů vyrobených v současnosti tak, aby obstály i v budoucnu,“ říká Dr. Christina Raab, viceprezidentka institutu.

Pro více informací navštivte naši webovou stránku Cradle to Cradle.

O institutu Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Institut Cradle to Cradle Products Innovation Institute se zaměřuje na podporu oběhového hospodářství prostřednictvím produktů, které mají pozitivní dopad na lidstvo i planetu. Prostřednictvím programu Cradle to Cradle Certified zaměřeného na produkty stanovuje institut globální normu pro produkty, které jsou bezpečné, oběhové a zodpovědně vyrobené.

Certifikaci Cradle to Cradle Certified® využívají designéři produktů, značky, maloobchodníci i výrobci zaměřující se na budoucnost, a to v celém hodnotovém řetězci. Slouží jim k inovaci a optimalizaci materiálů a produktů podle celosvětově nejpokročilejších, vědecky podložených kritérií pro zdravotní nezávadnost materiálů, oběhovost produktů, čisté ovzduší a ochranu klimatu, péči o vodu a půdu a sociální spravedlnost.

Institut také zajišťuje globální posun k oběhovému hospodářství prostřednictvím partnerských a společných iniciativ, které podnikům, vládám a dalším zúčastněným stranám poskytují technické rámce a znalosti nezbytné pro transformaci způsobu, jakým jsou produkty navrhovány a vyráběny.

Pro více informací navštivte Cradle to Cradle Products Innovation Institute.