Co je to EPD a jak ho používáme?

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration, EPD) je technický dokument, který se zabývá dopadem produktu na životní prostředí po celou dobu jeho životnosti. Prohlášení EPD je výsledkem posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA).

Používá se pro systémy hodnocení budov, jako jsou LEED(R), BREEAM® a DGNB. Můžete jej také použít k posouzení environmentálního profilu produktu, nebo dokonce k jeho porovnání s alternativními možnostmi.

Prohlášení EPD společnosti Rockfon se řídí evropskými a mezinárodními normami (EN 15804, ISO 14025 pro EPD, ISO 14040 (část 1 a 2) a ISO 14044).

Illustrative image, engineer, engineering, construction, contractor, blueprint, hardhat, helmet, quality control, plan

Co je LCA?

Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) kvantifikuje dopady na životní prostředí, zdroje a energii spotřebované v průběhu životního cyklu produktu, tedy od těžby surovin až do konce jeho životnosti.

LCA je postup, který je třeba dodržovat, aby bylo možné vypočítat přínos produktů z hlediska odpadů, energie a dopadů na životní prostředí během jejich celého životního cyklu.

life cycle assessment illustration, infografic, sustainability, transportation, manufacturing, distribution, use phase, end of life, raw materials, lca

Víme, že to může být složité!

Můžete si to vypočítat sami nebo vám můžeme pomoci. Obraťte se na naši technickou podporu. Její pracovníci jsou vyškoleni k vyřizování vašich požadavků a rádi vám pomohou.

Woman, man, computer, lunch and learn, learning

Kde prohlášení EPD společnosti Rockfon najdete?

Naše prohlášení EPD si můžete stáhnout níže. Lze jej také nalézt v databázích třetích stran po celém světě, například v IBU v Německu, EPD Norge v Norsku, INIES ve Francii a v databázi SPOT z UL v Severní Americe.

 

Contact, help, customer support, learning, technical support