order-bucket

Zdraví, bezpečnost a spokojenost v interiérech

Zlepšování kvality života

Kamenná vlna přispívá k zajištění pohodlného a zdravého života. Umožňuje kontrolu hluku, vibrací, a tepelných vlastností. Izolace ROCKWOOL omezuje pronikání hluku strukturami budovy. Produkty Rockdelta omezují hluk a vibrace přenášené průjezdem vlaků. Stropy Rockfon absorbují zvuk, vytvářejí příjemné prostředí a pomáhají nám efektivněji komunikovat.

Lidé chtějí přirozeně žít ve zdravém prostředí. Vnitřní klima je stejně důležité jako podmínky venkovní: teplota, kvalita vzduchu a akustika se podílejí na vytváření příjemného prostředí uvnitř budov. 

Náš způsob myšlení, příběhy

Kamenná vlna dnes zlepšuje práci i celkovou pohodu lidí nejrůznějšími způsoby. Naše řešení působí na lidské životy, aby se stávaly bohatšími, produktivnějšími a krásnějšími.

Znáte tyto skutečnosti?

Dobře navržené a postavené budovy přispívají k dobrému zdraví, vytvářejí pohodlné prostředí a zvyšují naši schopnost soustředit se a vykonávat klíčové úkoly.  Budovy mají vliv na dobrou pohodu uživatelů. Lidské životní standardy závisí na tom, jak efektivně budova svým obyvatelům slouží a jak účinně udržuje optimální vnitřní klima. 

Aplikace

rockfon