Zdravé vnitřní prostory

1. ledna 1

Dobré klima interiéru je nezbytnou podmínkou zdraví a spokojenosti.

Klima interiéru netvoří jen teplota

Až 90 % času trávíme uvnitř budov – z toho dvě třetiny doma. Dobré klima v budovách má tedy velký vliv na náš komfort a zdraví.

Klima v interiéru tvoří více aspektů než jenom teplota, ačkoli pohodlí bez ohledu na povětrnostní podmínky a roční období je samozřejmě velmi důležité. Například příliš vysoká vlhkost může vést k dýchacím potížím. Jestliže je vlhkost naopak nízká, může narušit spánek a způsobit kožní problémy 1. Důležitá je také intenzita světla. Expozice dennímu světlu nás naplňuje pocitem čerpání energie a světlo je jednou z nejžádanějších vlastností pracoviště 2.

Z hluku se můžeme rozstonat

Ačkoli si akustiku v budovách nemusíme okamžitě spojit se zdravím, může nám zdravotní stav zhoršit nebo nás naopak pomáhá udržet v dobré kondici. Nežádoucí hluk je jednou z hlavních příčin domácího stresu. Může vést k nárůstu rizika vysokého krevního tlaku či cukrovky a narušuje kvalitu spánku. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) lze v Evropě každoročně připsat hluku až 10 000 úmrtí.

80 milionů Evropanů žije v domácnostech se špatným vnitřním klimatem 4, přestože je dnes k dispozici technologie potřebná ke změně. Se správným typem izolace lze v budovách udržovat komfortní úroveň teploty a vlhkosti, minimalizovat nežádoucí hluk a získat dodatečnou výhodu v podobě mnohem nižší spotřeby energie.

Zajištěním tepelného a akustického komfortu s vytvářením prostorných a světlých místností nám stropy a izolační řešení ROCKWOOL pomáhají žít v budovách zdravěji, šťastněji a produktivněji.

Zvuková pohltivost

Důsledky špatné akustiky mohou být významné pro produktivitu, vzdělávání či zotavování z nemoci. Výrobky se správným pohlcováním zvuku vytvoří komfortní prostory s pozitivním vlivem na uživatele

Více podrobností

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení