Integrovaná ochrana

1 January 1

Nehořlavé materiály však nepodpoří ani ten nejintenzivnější požár.

Vysvětlení pojmů Nehořlavost a Zpomalování hoření

Pojmy „nehořlavé materiály“ a „materiály zpomalující hoření“ se často zaměňují. Existuje však mezi nimi nesmírně důležitý rozdíl. Nehořlavý materiál nebude v reálných podmínkách zkrátka hořet. Jedná se jednoduchou a jednoznačnou vlastnost. Materiály zpomalující hoření však k požáru přispívají, jakmile dojde k překonání účinnosti chemikálií přidaných ke zbrzdění vzplanutí. Stupeň zpomalení hoření se obtížně stanovuje. 

Proto je nehořlavost základním rysem protipožárních předpisů po celém světě a zásadním prvkem bezpečnosti budovy v případě požáru. Nehořlavé stavební materiály či prvky zůstávají mimořádně odolné vůči požáru bez ohledu na jeho zdroj, teplotu či přívod vzduchu. Pokud jde o protipožární opatření, nehořlavé materiály mohou být použity v neomezeném rozsahu u veškerých stavebních aplikací.

Materiály zpomalující hoření

Materiály zpomalující hoření jsou naopak hořlavé. Neexistuje žádná globální norma k určení, do jaké míry hořlavý produkt přispívá k šíření a nárůstu intenzity požáru, přestože metody vyhodnocování zahrnují následující aspekty:

  • Jak snadno se produkt vznítí
  • Množství tepla uvolněné hořením
  • Šíření ohně na povrchu
  • Způsob rozpadu při hoření
  • Množství a charakter uvolňovaného kouře
Kamennou vlnu lze použít ke zvýšení odolnosti budov proti požárům.
Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes

Kritická role 

Vzhledem k těmto rozdílným parametrům jsou schémata hodnocení hořlavých výrobků složitá a jejich požární charakteristiky se často popisují ve vztahu k podmínkám testování. Výkonnostní hodnocení se také může lišit, používá-li se produkt samostatně nebo jako součást kompozitní struktury. Hodnocení „podmínek koncového použití“ například popisuje, jak se chová izolace zpomalující hoření za ochrannou vrstvou. Nejvýznamnější vliv na výsledek testu má však nejsvrchnější vrstva konstrukce, a nikoli jádro testovaného kompozitu.

Nehořlavé materiály hrají zásadní roli při zajišťování bezpečnosti moderních budov. Společnost ROCKWOOL se zasazuje, aby byly veškeré středně velké a výškové budovy se zvláštním určením a vysokou obsazeností (např. nemocnice a pečovatelské domy, školy, hotely a sportovní arény, v nichž by mohl bez ohledu na jejich výšku nastat problém s evakuací) opláštěny a izolovány pouze nehořlavými materiály. 

Požární bezpečnost

Použití nehořlavých materiálů, jako je kamenná vlna, napomáhá zamezit šíření požárů v budovách a sehrává zásadní roli v zachování bezpečnosti uživatelů.

Více podrobností

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení