Integrovaná ochrana a požár

1. ledna 1

Nehořlavé materiály nepodpoří ani ten nejintenzivnější požár.

Vysvětlení pojmů Nehořlavost nebo Zpomalování hoření a jejich vztah k požáru

Pojmy „nehořlavé materiály“ a „materiály zpomalující hoření“ se často zaměňují, protože znějí podobně a mají blízký vztah k požáru. Existuje však mezi nimi nesmírně důležitý rozdíl, který znají velmi dobře hasiči. Nehořlavý materiál nebude v reálných podmínkách zkrátka hořet a nezpůsobí požár. Jedná se o jednoduchou a jednoznačnou vlastnost. Materiály zpomalující hoření však k fenoménu, jako je požár, přispívají, jakmile dojde k překonání účinnosti chemikálií přidaných ke zbrzdění vzplanutí. Stupeň zpomalení hoření se obtížně stanovuje. 

Proto je nehořlavost základním rysem protipožárních předpisů po celém světě a zásadním prvkem bezpečnosti budovy v případě, že nastane požár. Nehořlavé stavební materiály či prvky zůstávají mimořádně odolné vůči požáru bez ohledu na jeho zdroj, teplotu nebo přívod vzduchu. Pokud jde o protipožární opatření, nehořlavé materiály mohou být použity v neomezeném rozsahu u veškerých stavebních aplikací.

Materiály, které hoří, ale zpomalují hoření

Materiály zpomalující hoření jsou naopak hořlavé a přispívají k požáru. Neexistuje žádná globální norma určující, do jaké míry hořlavý produkt přispívá k šíření a nárůstu intenzity požáru, přestože metody vyhodnocování zahrnují následující aspekty:

  • Jak snadno se produkt vznítí
  • Množství tepla uvolněné hořením
  • Šíření ohně na povrchu
  • Způsob rozpadu při hoření
  • Množství a charakter uvolňovaného kouře
Kamennou vlnu lze použít ke zvýšení odolnosti budov v situaci, kdy se vyskytne požár.
ANALYSIS OF CHANGING RESIDENTIAL FIRE DYNAMICS AND ITS IMPLICATIONS ON FIREFIGHTER OPERATIONAL TIMEFRAMES

Kritická role 

Vzhledem k těmto rozdílným parametrům jsou schémata hodnocení hořlavých výrobků složitá a jejich požární charakteristiky se často popisují ve vztahu k podmínkám testování. Výkonnostní hodnocení se také může lišit podle toho, zda se produkt používá samostatně nebo jako součást kompozitní struktury. Hodnocení „podmínek koncového použití“ například popisuje, jak se chová izolace zpomalující hoření za ochrannou vrstvou, nastane-li požár a v budově hoří. Nejvýznamnější vliv na výsledek testu má však nejsvrchnější vrstva konstrukce a nikoli jádro testovaného kompozitu.

Nehořlavé materiály hrají zásadní roli pro to, aby byla zajištěna bezpečnost moderních budov v případě požáru, nehledě na další fakt, jako je větší ochrana hasičů. Společnost ROCKWOOL se zasazuje o to, aby byly veškeré středně velké a výškové budovy se zvláštním určením a vysokou obsazeností (např. nemocnice a pečovatelské domy, školy, hotely a sportovní arény, v nichž by mohl bez ohledu na jejich výšku nastat problém s evakuací) opláštěny a izolovány pouze nehořlavými materiály. 

Požární bezpečnost

Použití nehořlavých materiálů, jako je kamenná vlna, napomáhá zamezit šíření požárů v budovách a sehrává zásadní roli v zachování bezpečnosti uživatelů.

Více podrobností

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení