Zdravé pracoviště je produktivnější

1. ledna 1

Léčba nemocných budov zlepší výnosy i celkovou pohodu.

Potřeba zdravého pracoviště

Syndrom nemocných budov byl poprvé identifikován jako problém v 80. letech a zaměstnavatelé tak již zvýšili své úsilí o zlepšování pracovního prostředí. V budovách trávíme až 90 % času. Proto je důležité, aby příslušné prostory podporovaly naše pohodlí.

Potřeba zdravých pracovišť je v současné době přechodu na ekonomiku založenou na znalostech ještě naléhavější. Souvisí-li celých 92 procent provozních nákladů1 společností s výdaji na zaměstnance, je jakákoli aktivita zaměřená na zlepšení produktivity pracovníků prospěšná. 

Výzkum naznačuje, že přínosy investic do zdravého pracoviště související náklady zcela ospravedlňují. Například 79 procent majitelů staveb2 , kteří investovali do strategie zdravých budov, zaznamenalo zlepšení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců. Průzkumy mezi zaměstnanci prokázaly, že motivovaní a angažovaní zaměstnanci dokáží zlepšit obchodní výkonnost o 30 procent3

Zdravé budovy jsou také cennější. Téměř tři čtvrtiny vlastníků budov uvádí, že zdravější budovy se snáze pronajímají a pro nájemníky jsou přitažlivější. 62 procent vlastníků pak zaznamenává pozitivní dopad na hodnotu budov4, což znamená, že aspekty udržitelnosti mohou potenciálně ovlivnit následnou prodejnost5.

Pomáháme uzdravovat nemocné budovy

Ještě je třeba vykonat hodně práce. Podle 60 procent respondentů studie z roku 20166je přístup k dennímu světlu stále považován za klíčový rys zdravějšího pracoviště. Jen 34 % zaměstnanců je spokojeno s úrovní hluku, dokonce i na nově vybudovaných pracovištích7.

Izolace ROCKWOOL pomáhají uzdravovat nemocné budovy a vytvářet lepší pracovní prostředí. Naše řešení akustických stropů a izolace snižují hladinu hluku, takže se zaměstnanci mohou soustředit i v otevřených prostorech Tepelná izolace z minerální vlny zároveň pomáhá udržovat teplotu v interiéru na optimální úrovni. Díky hladkým odrazivým povrchům pomáhají naše stropní panely také účinněji rozptylovat světlo.

Vzhledem k potenciálu návratnosti investic existuje pro majitele budov a zaměstnavatele evidentní hodnota spočívající v reakci na poptávku po zdravých budovách a začlenění řešení zaměřených na člověka do návrhů pracovišť.

 

1: Leesman Report, 100, 000+ A workplace effectiveness report 
2: Dodge Data & Analytics, „Smart Market Report“, 2016
3: Hay Group, „Employee Engagement“ 
4: Leesman Report, 100,000+ A workplace effectiveness report
5: GRESB, „The Value of an Integrated Sustainability Strategy for Real Estate Companies and Funds“, 2016
6: 
Dodge Data & Analytics, „Smart Market Report“, 2016

7: Leesman, „The next 250K“

 

1/1

Kancelářská akustika

S více než 90 % provozních nákladů organizací souvisejících s efektivitou zaměstnanců je důležité si uvědomit, jaký vliv má akustika místností na administrativní pracovníky.

Více podrobností

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení