Zdravé pracoviště je produktivnější

1. ledna 1

Léčba nemocných budov zlepší výnosy i celkovou pohodu.

Potřeba zdravého pracoviště

Syndrom nemocných budov byl poprvé identifikován jako problém v 80. letech a zaměstnavatelé tak již zvýšili své úsilí o zlepšování pracovního prostředí. V budovách trávíme až 90 % času. Proto je důležité, aby příslušné prostory podporovaly naše pohodlí.

Potřeba zdravých pracovišť je v současné době přechodu na ekonomiku založenou na znalostech ještě naléhavější. Souvisí-li celých 92 procent provozních nákladů1 společností s výdaji na zaměstnance, je jakákoli aktivita zaměřená na zlepšení produktivity pracovníků prospěšná. 

Výzkum naznačuje, že přínosy investic do zdravého pracoviště související náklady zcela ospravedlňují. Například 79 procent majitelů staveb2 , kteří investovali do strategie zdravých budov, zaznamenalo zlepšení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců. Průzkumy mezi zaměstnanci prokázaly, že motivovaní a angažovaní zaměstnanci dokáží zlepšit obchodní výkonnost o 30 procent3

Zdravé budovy jsou také cennější. Téměř tři čtvrtiny vlastníků budov uvádí, že zdravější budovy se snáze pronajímají a pro nájemníky jsou přitažlivější. 62 procent vlastníků pak zaznamenává pozitivní dopad na hodnotu budov4, což znamená, že aspekty udržitelnosti mohou potenciálně ovlivnit následnou prodejnost5.

Lidé jsou nákladní
0

provozních nákladů souvisí s personálem

Spokojenost a angažovanost zaměstnanců
0

vyšší spokojenost a angažovanost zaměstnanců v zdravějších budovách

Obchodní výkonnost
0

zlepšení obchodní výkonnosti s angažovanými zaměstnanci

Pomáháme uzdravovat nemocné budovy

Ještě je třeba vykonat hodně práce. Podle 60 procent respondentů studie z roku 20166je přístup k dennímu světlu stále považován za klíčový rys zdravějšího pracoviště. Jen 34 % zaměstnanců je spokojeno s úrovní hluku, dokonce i na nově vybudovaných pracovištích7.

Izolace ROCKWOOL pomáhají uzdravovat nemocné budovy a vytvářet lepší pracovní prostředí. Naše řešení akustických stropů a izolace snižují hladinu hluku, takže se zaměstnanci mohou soustředit i v otevřených prostorech Tepelná izolace z minerální vlny zároveň pomáhá udržovat teplotu v interiéru na optimální úrovni. Díky hladkým odrazivým povrchům pomáhají naše stropní panely také účinněji rozptylovat světlo.

Vzhledem k potenciálu návratnosti investic existuje pro majitele budov a zaměstnavatele evidentní hodnota spočívající v reakci na poptávku po zdravých budovách a začlenění řešení zaměřených na člověka do návrhů pracovišť.

 

1: Leesman Report, 100, 000+ A workplace effectiveness report 
2: Dodge Data & Analytics, „Smart Market Report“, 2016
3: Hay Group, „Employee Engagement“ 
4: Leesman Report, 100,000+ A workplace effectiveness report
5: GRESB, „The Value of an Integrated Sustainability Strategy for Real Estate Companies and Funds“, 2016
6: 
Dodge Data & Analytics, „Smart Market Report“, 2016

7: Leesman, „The next 250K“

 

RockWorld imagery, infographic, sustainable strategy in real estate investment

Zdroj: Dodge Data & Analytics, „Smart Market Report“, 2016, str. 6

Kancelářská akustika

S více než 90 % provozních nákladů organizací souvisejících s efektivitou zaměstnanců je důležité si uvědomit, jaký vliv má akustika místností na administrativní pracovníky.

Více podrobností

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení