Co se děje při požáru

1. ledna 1

Všechny požáry charakterizují tři podmínky: zdroj vznícení, hořlavé materiály a kyslík.

Požár bude pokračovat, dokud nebude aktivně uhašen, neshoří všechen materiál nebo nedojde k vyčerpání kyslíku.  Neuhašený oheň bude dále hořet a v určitém okamžiku se z malého lokalizovaného ohniska prudce velmi rychle rozšíří a vzniklý požár zachvátí celou místnost.  Tento jev přeskoku plamene, k němuž dochází v řádu několika sekund, se nazývá flashover (náhlé vzplanutí plynů v celém prostoru).

Zda se menší oheň rozšíří a nastane flashover závisí na tom, jak okolní materiály na plameny reagují. Náš současný nábytek a elektronika obsahují značné množství plastů a dalších syntetických látek s vysokou hořlavostí. V obývacím pokoji s moderním nábytkem se tak požár rozvíjí 5–10krát rychleji než v místnosti vybavené podle standardů z 50. let. Toto video představuje, jak rychle se požár vyvíjí v moderním obývacím pokoji v porovnání s místností vybavenou podle starších standardů.

Jakmile nastane flashover, oheň zachvátí veškeré hořlavé materiály v místnosti a požáru začne brzy scházet kyslík. Teplo je velmi intenzivní a hoření podpoří dokonce i hořlavé materiály samotné konstrukce budovy. Při hledání většího množství kyslíku se plameny rozšiřují z místnosti vzniku požáru otevřenými dveřmi nebo proraženými okny ven, odkud požár nasává nový kyslík, cestou spaluje další hořlavé materiály budovy a dere se nahoru po fasádě.  Jestliže je fasáda vyrobena z hořlavých materiálů, dostává se požáru více paliva.  Požár ustane pouze aktivním uhašením nebo nedostatkem hořlavých materiálů či kyslíku.

Požární bezpečnost

Použití nehořlavých materiálů, jako je kamenná vlna, napomáhá zamezit šíření požárů v budovách a sehrává zásadní roli v zachování bezpečnosti uživatelů.

Více podrobností

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení