Při požáru kouř usmrtí více lidí než samotné plameny

1. ledna 1

Vdechování toxického kouře způsobí více úmrtí souvisejících s ohněm než samotné plameny.

Všechny hořlavé materiály vytváří při hoření určité množství toxického kouře.  Množství uvolněného toxického kouře závisí na materiálu, přísunu kyslíku a délce hoření.  Při vyšších koncentracích působících určitou dobu představuje toxický kouř pro exponované osoby nebezpečné zdravotní podmínky.  

V počátečních fázích požáru před vznikem flashoveru (náhlé vzplanutí plynů v celém prostoru) vzniká kouř z předmětů, jež začínají hořet nejdříve: nábytku a dalšího vybavení místnosti.  S nárůstem teploty a dosažením bodu flashoveru objem a toxicita vznikajícího kouře značně vzrostou.  

Nebude-li požár uhašen nebo sám nevyhasne, pokračuje ve stravování obsahu místnosti a hořlavých stavebních materiálů (včetně vnějšího povrchu budovy – vyšlehnou-li plameny okny), jež požár dále přiživují a zvyšují množství toxického kouře.  Oheň s kouřem šířící se budovou a fasádou,ohrožují obyvatele i v částech budovy od bodu vzniku požáru vzdálené, což ztěžuje únik osob.

Požáry se dnes rozvíjejí 5–10krát rychleji než v padesátých letech minulého století1. Bezpečnost uživatelů budov i záchranářů závisí především na chování stavby při požáru včetně uvolňování hustého toxického kouře, jenž dokáže usmrtit více lidí než samotné plameny.  Statistiky naznačují, že kouř je ve Spojeném království příčinou více než poloviny obětí požárů staveb2.

 

1: UL, Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes
2: Department for local communities and government, Fire Statistics Great Britain 2013–2015, leden 2015

Požární bezpečnost

Použití nehořlavých materiálů, jako je kamenná vlna, napomáhá zamezit šíření požárů v budovách a sehrává zásadní roli v zachování bezpečnosti uživatelů.

Více podrobností

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení