Nicola Jacques, hlavní architekt společnosti Fraser Brown MacKenna Architects, která je autorkou návrhu nové budovy, k výběru stropních řešení uvedla: „Stropní systémy od společnosti Rockfon jsou charakteristické bohatým výběrem produktů a řešení vyhovujících různým akustickým a požárním kritériím, které se v jednotlivých místnostech v budově mohou lišit. Jejich velmi úzké profily, hrany, nestandardní velikosti panelů i prostorové absorbery nabízí architektovi mimořádnou svobodu při vytváření návrhů“.

Bylo dohodnuto, že určitá část jádra budovy zůstane stavebně odhalená, což bude žádoucí nejen s ohledem na stavební zaměření univerzity, ale také pro udržení co nejnižších nákladů na výstavbu. V prostoru bylo proto nutné instalovat dodatečné akustické prvky. Za dostatečně účinné akustické řešení a současně atraktivní designový prvek byl zvolen systém zavěšených černých vertikálních prostorových absorbérů Rockfon Fibral Multiflex .

 

Ve standardních učebnách, kde výpočty ukázaly, že je třeba dosáhnout doby ozvěny 0,38 vteřin, byly nainstalovány stropní panely Sonar E. Dle normy BB93 je max. povolená doba ozvěny 0,8 vteřin pro standardní učebny, přičemž pro děti s postižením sluchu požadují směrnice DDA spolu s normou BB93 max. dobu ozvěny 0,4 vteřiny. V současnosti jsou proto všechny učebny ve Futures vhodné i pro děti se sluchovým postižením.

Společnost PAN Interiors byla pověřena montáží stropů. Paul Aubrey, obchodní ředitel, k tomu uvádí: „Se společností Rockfon jsme velmi úzce spolupracovali na mnoha předešlých projektech v oblasti výuky a vzdělávání, a proto jsme věděli, že budeme mít možnost výběru z opravdu široké nabídky produktů a řešení, které uspokojí i ty nejnáročnější požadavky našeho klienta.“

Školství

Futures Community College

Southchurch Blvd
Southend-on-Sea
SS2 4UY
Spojené království

Nabízené produkty:
Nabízené produkty:
Nabízené produkty:
Nabízené produkty:

Futures Community College

Místo:Spojené království
Architekt:Fraser Brown MacKenna Architects
Montážní firma:PAN Interiors
Rozměry:1200 x 450

Související referencní projekty