Tato špičková moderní škola nabízí kapacitu pro 840 žáků (1. až 7. třída) a přibližně 110 členů personálu. 

Škola je budovou s téměř nulovou spotřebou energie. Jak již bylo zmíněno, její součástí je největší integrovaná solární stěna v Norsku a také vlastní zdroj energie, díky kterému je škola co se elektřiny týče téměř plně soběstačná. Environmentální charakteristika školní budovy má pomoci šířit znalosti o klimatu a životním prostředí obecně. V budově je také nainstalován plně automatický systém HVAC. Při jeho návrhu se hledal kompromis mezi uživatelsky přívětivými a vyspělými systémy. V průběhu celého projektu se kladly extrémně vysoké nároky na kvalitu materiálů a jejich efektivní využití.

Navzdory velké pozornosti, která se věnovala klimatu, bylo nejdůležitějším úkolem vytvořit optimální prostředí pro výuku 840 žáků, kteří školu Brynseng navštěvují. Klíčovými oblastmi zájmu tak byla akustika a osvětlení. Dostatek přirozeného světla a optimální akustika totiž pozitivně ovlivňují soustředění. V prostředí s vyváženou akustikou jsou děti méně unavené a lépe udrží pozornost – to je samozřejmě pro kvalitní výuku nesmírně důležité. Proto se na dobrý zvuk a světlo myslelo již při plánování a vytváření prvotních návrhů učeben ve škole Brynseng.

Při výběru vhodného akustického stropního řešení od společnosti Rockfon se přihlíželo k požadavkům na akustický komfort, odraz a rozptyl světla. Vybrán byl stropní systém Rockfon Blanka, který díky svému hluboce hladkému a výrazně bílému povrchu s vysokou mírou odrazu a rozptylu světla zásadním způsobem přispěl k úspoře energie na umělé osvětlení. Ve všech učebnách byl použit stropní systém Rockfon Blanka Activity, zatímco na chodbách se instaloval stropní systém Rockfon Samson. Kromě toho jsou v budově školy Brynseng dále použity i stropní systémy Rockfon Hygienic, Rockfon Cosmos a Rockfon Industrial.

Školství

Brynseng Skole

Brynsengfaret 10
0667 Oslo
Norsko

Škola Brynseng

Místo:Norsko
Architekt:HRTB Arkitekter AS MNAL
Fotograf:Erik Burås
Produkty:Rockfon Blanka® Activity, Rockfon® Samson
Hrany:A
Rozměry:1200 x 600

Související referencní projekty