From Cradle to Cradle (od kolébky ke kolébce)

Holandská střední škola Lyceum Schravenlant je první vzdělávací budovou v Nizozemsku, která byla navržena a postavena podle principů „cradle-to-cradle“. Filozofií „cradle-to-cradle“ je holistický přístup ke spotřebě a konstrukčním procesům, jenž usiluje o vytvoření systémů, které jsou nejen účinné, ale také v zásadě bezodpadové, a v nichž jsou použité materiály znovu použity v jiném produktu bez ztráty kvality či vytváření dalšího odpadu. Obec Schiedam se zavázala k ambicióznímu cíli snížit oxid uhličitý pocházející z komunitních budov, vzít v úvahu předpokládanou dobu používání budovy a převzít odpovědnost za to, co se s ní stane poté. To znamená, že veřejné budovy v Schiedamu musejí být na konci svého životního cyklu zcela demontovatelné a materiály dostanou nový život v podobě nových produktů. S přihlédnutím k těmto principům udržitelnosti bylo nejprve zkoumáno, zda by bylo možné provést renovaci budovy staré školy, ale většina materiálů ve stávající konstrukci z 60. let 20. století měla k udržitelnosti daleko. Stejně jako ostatní školy postavené v té době měla tato budova zastaralou vzdělávací strukturu a cena za modernizaci energetické spotřeby by nakonec byla mnohem vyšší než realizace nové budovy.

„Navrhni si svou školu“

Když se do projektu vložili LIAG architecten se sídlem v Haagu, rozhodli se pro inovativní přístup, kdy se proces návrhu zaměřil na potřeby a nápady 600 studentů. Ve spolupráci se školou spustili třídenní projekt a požádali studenty, aby „si navrhli svou školu“. V rámci tohoto projektu mohli studenti navštívit další stavební projekty a přijít s řešeními, která pak představili ostatním studentům, rodičům a obci. Tyto podněty byly poté zahrnuty do procesu návrhu, který vypracovala kancelář LIAG architecten. Výsledkem byla relativně malá, ale z hlediska CO2 zcela neutrální budova s optimální regulací teploty a čistým vzduchem splňujícím nejpřísnější holandské normy (Frisse Scholen Klasse A). Budovu napájí 120 solárních panelů, toalety jsou splachovány přírodní vodou a konstrukce byla vyrobena ze znovu použitých a recyklovatelných stavebních materiálů, včetně 30 000 m² akustických desek z kamenné vlny, které vytváří zdravou akustickou atmosféru. Strop společně s dlouhou stěnou se sobím mechem vytváří příjemné akustické prostředí a reguluje vlhkost v budově. Zahrnutí významu vnitřního klimatu do diskuse o větší udržitelnosti přesvědčilo obec i školskou radu, že je klíčové do této oblasti investovat.

Zdravé vnitřní klima s vynikající akustikou

Thomas Bögl z kanceláře LIAG architecten vysvětluje, proč je důležité nepřemýšlet o udržitelnosti jen jako o otázce výběru konstrukčních materiálů s nízkým dopadem: „Budova je udržitelná pouze tehdy, pokud přispívá k primárnímu cíli své existence – v tomto případě ke vzdělávání. V tomto smyslu je zdravé vnitřní klima nutností.“ Bögl dále pokračuje: „Energeticky šetrná budova postavená z více udržitelných materiálů není definicí zdravé budovy, proto jsme věnovali velkou pozornost také vnitřnímu klimatu budovy, kde je hlavním parametrem akustika. Pokud je hladina zvuku nízká, lidé jsou v menším stresu, což vede k nižší míře absencí kvůli nemocem.“ Výsledkem je pohodlná a udržitelná škola, již lze do budoucna snadno přizpůsobit novým technologiím a jejíž místnosti lze flexibilně rozdělovat. Budovu tak lze v budoucnu zmenšit nebo rozšířit, případně může plnit i další funkce – je zde například možnost využití sportovní haly a učeben místní komunitou mimo školní vyučování.

Lyceum Schravenlant

Hugo de Grootstraat 4,
3119 HA Schiedam
Nizozemí

Budova je udržitelná pouze tehdy, pokud přispívá k primárnímu cíli své existence – v tomto případě ke vzdělávání. V tomto smyslu je zdravé vnitřní klima nutností.

Thomas Bögl

Architekt v LIAG Architects
1/1
1/7

Lyceum Schravenlant

Místo:Schiedam, Nizozemsko
Architekt:LIAG architecten en bouwadviseurs
Montážní firma:PBS, Oss
Fotograf:Studio Moni
Produkty:Rockfon Sonar®
Hrany:A
Rozměry:600 x 600

Související referenční projekty