Budova je výraznou dominantou na velmi frekventované kodaňské ulici Kalkbrænderihavnsgade, hned za proslulým náměstím. Tento urbanistický koncept velmi nenásilně kombinuje rezidenční, kancelářské, maloobchodní a restaurační aktivity.

Přízemí s pět metrů vysokými stropy plní funkci jakési poloveřejné zóny, která je v permanentní interakci s rušným životem na přilehlém náměstí.

Total Upstream

Amerika Plads 29
2100 Kodaň
Dánsko

Total Upstream

Místo:Dánsko
Architekt:PLH arkitekter
Fotograf:Svend Christensen, Nivbe fotograferne
Produkty:Rockfon Blanka®
Hrany:X
Rozměry:1200 x 600, 1800 x 600

Související referencní projekty