Co tvoří stavební materiál podporující udržitelnost?

13. února 2020

Věříme, že opravdový profil udržitelnosti pro stavební materiály zahrnuje boj s klimatickou změnou, růst oběhové ekonomiky a ochranu pocitu pohody občanů.

krajina s horami i s nebem

Udržitelnost a pocit pohody není kompromisem

Jak každý z nás zažil, špatná akustika má velikou moc změnit příjemnou atmosféru a naši náladu. Může být těžké se nejen doma dobře vyspat, ale také užít si společně volno v restauraci nebo se soustředit ve třídě. Dobrá akustika, to nejsou jen místa s hudbou nebo nahrávací studia. Pro náš každodenní život je zásadním faktorem. Omezení hluku skutečně zlepšuje produktivitu na pracovišti a snižuje stres, jinak řečeno, akustická opatření zvyšují náš pocit pohody.  Dopady hluku proto nelze podceňovat. Publikace WHO z roku 2011 uvádí, že ‘Spolehlivé důkazy ukazují, že každodenní vystavení hluku má negativní účinky na soustředění dětí’ (str. 52) s důsledky zvláště na porozumění čtenému textu, paměť a pozornost. Ze všech těchto důvodů  je důležité akustickou kvalitu zahrnout do seznamu stavebních materiálů podporujících udržitelnost při renovacích nebo projektování nového prostoru. Dobrá akustika může zlepšit nejen naši paměť, ale i schopnost spolupracovat v otevřených kancelářích. Snaha o udržitelnost by se měla vzájemně prolínat s pocitem pohody a nabídnout tak nejlepší prostředí, v němž se máme soustředit, pracovat, číst a učit se.

Materiál podporující udržitelnost vyrobený z přírodních zdrojů

Při pohledu na vlastnosti materiálů a možnosti příznivé pro prostředí vidíme, že akustická řešení Rockfon podporují dlouhodobou udržitelnost a mají pozitivní dopad na ekonomiku. Naše produkty jsou zajímavé nejen esteticky, ale vytváří vlastnosti vyšší kvality.

  • Jádro kamenné vlny založené na upcyklované strusce, na vatě recyklované v uzavřeném okruhu a na přírodním kameni – až z 97 % 
  • Skelná tkanina pro zlepšení trvanlivosti a odolnosti vůči nárazu - až o 15 %
  • Vodou ředitelné barvy pro získání vyššího odrazu světla a vizuální pohody 
Sustainable materials, circular economy, upcycling, sustainability, illustration, natural, stone wool core, fleece

Minimalizace provozních dopadů

Žádný odpad kamenné vlny nebo kovových odřezků neopouští již dnes naše továrny Rockfon směrem ke skládce, což znamená, že využíváme náš odpadní materiál a továrna naší sítě ve Wijnegemu v Belgii má na střeše 7000 solárních panelů a zajišťuje tak z obnovitelného zdroje dodávku 60 % naší spotřeby energie.

Deklarace environmentálního výrobku (EPD) jsou vědecky nejrobustnějším způsobem pro komunikaci o uhlíkové stopě, vodní stopě a dalších kategoriích dopadu na životní prostředí, proto podporujeme další rozvoj standardů v této oblasti a činíme naše transparentní a 3. stranou ověřené deklarace EPD veřejně dostupnými.

Související články