order-bucket

Urbanizace

Co je urbanizace?

Pokračující populační růst a urbanizace naznačují, že do roku 2050 přibude v celosvětové městské populaci 2,5 miliardy lidí, což vyvíjí tlak na moderní způsob života. Asi 1,5 milionu osob se týdně přesune do městského prostředí a do roku 2050 budou žít ve městech více než dvě třetiny světové populace. 

Taková masivní urbanizace představuje řadu problémů pro všeobecné zdraví, pohodu, bezpečnost a celkovou kvalitu života obyvatel. Budeme čelit vyšším úrovním znečištění, změnám klimatu, migraci a problémům nakládání s odpady. Jen samotné budovy se v Evropě více než dvěma třetinami podílejí na celkové poptávce po primárních energiích a na produkci celkových emisí skleníkových plynů. 

Náš způsob myšlení, příběhy

Kamenná vlna dnes zlepšuje práci i celkovou pohodu lidí nejrůznějšími způsoby. Naše řešení působí na lidské životy, aby se stávaly bohatšími, produktivnějšími a krásnějšími.

Znáte tyto skutečnosti?

Urbanizace představuje řadu problémů v oblasti obecného zdraví, pohody, bezpečnosti a celkové kvality života. Budou-li nové a stávající budovy energeticky efektivnější, vybudujeme zdravější, bezpečnější a udržitelnější města.

Big city, urbanization, MUH

Aplikace

rockfon