Snižte hlasitost

1. ledna 1

Pokud je hluk pod kontrolou, lidé jsou zdravější a šťastnější

Ne každý hluk je špatný, což potvrdí každý milovník hlasité hudby. Nežádoucí hluk však představuje skutečné ohrožení lidského zdraví a příjemného prostředí. 

Hluk může rušit spánek, zvýšit tepovou frekvenci či krevní tlak a ovlivňuje dokonce i motorické a kognitivní funkce. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) lze v Evropě každoročně připsat  hluku až 10 000 úmrtí. Roční náklady na řešení hlukového znečištění se na území Evropy odhadují na 52 miliard dolarů.  

V reakci na tyto skutečnosti agentura EEA spolu se Světovou zdravotnickou organizací stanovila cíle pro maximální hladiny hluku, jimž mohou být Evropané vystaveni. Doporučené noční úrovně nemají překračovat 40 dB (třetina občanů EU je aktuálně vystavena úrovni 55 dB) a 65 dB během dne.  Některé obce si tuto situaci uvědomují a úroveň hluku například na pozdních nočních akcích samy omezují.

Zdravý design

Struktura budov má na hladinu hluku silný vliv a rostoucí měrou se stává tématem jednání o „zdravém designu“ mezi architekty, vlastníky budov a zdravotnickými pracovníky. Mnoho pracovníků se přesvědčilo, že kanceláře s otevřeným prostorem mohou například narušit soustředěnost – zčásti vinou působení hluku, jenž v takovém prostředí vzniká. V prostorách určených pro komunikační nebo kognitivní úkoly jsou akustické vlastnosti je jedním z nejdůležitějších aspektů konstrukčního návrhu. 

Důležitou součástí řešení jsou materiály. Umožní-li plochy odrážení zvukových vln zpět do prostoru, vznikne hlučné vnitřní prostředí. Materiály pohlcující zvuk však hladinu zvuků v prostředí regulují a akustická izolace zamezí prostupu hluku z jednoho prostoru do druhého. 

Eliminací hlukového znečištění přispějí dobře navržené budovy významným způsobem ke zlepšení kvality života milionů lidí.

Náklady
0

Jsou roční náklady na hlukové znečištění v Evropě

Úmrtí
0

úmrtí v Evropě se připisuje na vrub působení hluku

Hladina hluku
0

doporučená max. hladina hluku za dne

Zvuková izolace

Omezení rušivosti a škodlivých účinků hluku se současným vytvořením flexibilního, osobního a působivého prostředí může být výzvou. Naše produkty dB skloubí výhody skvělé zvukové izolace s vynikajícími vlastnostmi zvukové pohltivosti.

Více podrobností

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení