Léčivá architektura

1. ledna 1

V promyšleně navržených zdravotnických zařízeních se pacienti zotavují rychleji

Nemocnice Herlev – dětská onkologie

Kvalitní budovy – rychlejší návrat ke zdraví. Takový je závěr výzkumů zabývajících se architekturou nemocnic v souvislosti se zdravím a pohodlím pacientů i zaměstnanců. Ukázalo se, že „Design založený na důkazech“, spojující informace o lidském chování s tradičními konstrukčními nástroji, dokáže redukovat dobu léčby a spotřebu léků, omezit úroveň agrese a vytvářet prostředí podporující kvalitnější spánek a celkový klid.

Ve Spojeném království vyvinutý nástroj ASPECT (A Staff and Patient Environmental Calibration Tool) poskytuje konzistentní a komplexní přístup k „léčivé architektuře“ a aktuálně jej pro své potřeby převzalo několik zemí po celém světě. Identifikuje osm důležitých prvků charakterizujících lepší prostředí zdravotní péče:

  • Soukromí, návštěvy, důstojnost: pacientům je třeba umožnit zůstat o samotě nebo podle přání ve společnosti blízkých, a zajistit jim kontrolu nad tím, co vidí a slyší.
  • Výhled: výzkumy ukazují, že úroveň světla a možnost vidět ven stimulují rekonvalescenci.
  • Příroda a venkovní prostředí: kontakt s přírodou má prokazatelné terapeutické a uklidňující účinky.
  • Komfort a možnosti kontroly: pacienti se cítí silnější, mohou-li ovládat světelné, teplotní a hlukové podmínky místnosti v rušném nemocničním prostředí
  • Přehlednost prostředí: orientace v nemocnicích má být intuitivní
  • Vzhled interiéru: příjemné a útulné prostředí zkrátí dobu zotavování.
  • Personál: s kvalitním zázemím pracují lidé efektivněji.

Materiály mají významný vliv na působivost a vzhled budovy i jejích vnitřních prostor. Výběr materiálů podporujících pohodlné, klidné a esteticky příjemné prostředí pomáhá vytvářet prostory, v nich se lidé léčí a zotavují rychleji. Stropy Rockfon zajistí zvukovou pohltivost i odraz světla a pokoje jsou tak příjemnější.  Materiály také nepodporují růst škodlivých mikroorganismů a bakterií, což přispívá k vytvoření zdravého vnitřního prostředí.

Nárůst hladiny hluku má přímý vliv na zvýšené riziko hypertenze (zvýšený krevní tlak). Akustické vlastnosti našich výrobků pomáhají chránit zdraví a zlepšovat kvalitu života.

Zdravotnictví

Poskytovatelé zdravotní péče odpovídají za vnitřní prostředí určené k léčbě pacientů. Proto je důležité zvolit materiály a povrchy podporující krásné, pohodlné a ozdravné prostředí.

Zdravotnictví

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení