Rozbít bludný kruh

1. ledna 1

Pozornost věnovaná akustickému designu se projeví tím, že nemusíme křičet hlasitěji, aby nás ostatní slyšeli

Škola Tove Ditlevsens, Dánsko

Určitě jste už při návštěvě rušné restaurace nebo baru zažili, co znamená „Lombardův efekt“. Popisuje naši tendenci přidávat se zvyšováním hladiny okolního hluku na hlase, což vytváří bludný kruh nárůstu hlučnosti. V restauraci výsledná kakofonie nezpůsobí zřejmě víc než podráždění. Avšak ve školách a nemocnicích má Lombardův efekt již vážnější důsledky.

Polovina učitelů v nedávné studii utrpěla trvalé poškození hlasivek vinou nadměrného zvyšování hlasu v hlučných učebnách1. Výzkumy prokázaly, že hlukem trpí i žáci. Při provádění úkolů ve třídě s hlukem pozadí došlo u 25 procent dětí ve středních školách k poklesu výkonu paměti. Bylo také zjištěno, že nárůst celkového znečištění hlukem o 20 dB zpozdí u dětí ve věku 9–10 let schopnost číst až o osm měsíců2.

Hluk a vzdělávání: Hluk snižuje kognitivní výkon dětí i dospělých. Hlučné prostředí narušuje schopnost učit se.

Hlukové znečištění je také vážným problémem v nemocnicích. Bylo prokázáno, že i nízké znečištění hlukem v úrovni 75 dBA může krátkodobě i dlouhodobě poškodit zdraví pacientů (vysoký krevní tlak či sluchové ztráty). Nadměrný hluk narušuje kognitivní schopnosti zdravotnických pracovníků, což ztěžuje přesné myšlení, koncentraci a provádění složitých úkolů3.

 Škodlivé dopady hluku se stávají stále průkaznějšími. Je tedy důležité, abychom reagovali. Kvalitní akustické konstrukce pohlcující zvuk pomáhají profesionálům i studentům snáze přemýšlet i mluvit a zároveň vytvářejí lepší prostředí ke vzdělávání či zotavování z nemoci.

1-2 Building in Sound – BIAMP Systems White Paper
3 J. D, MD, Noise in the Operating Room, The American Society of Anesthesiologists, Inc; 2014

Poškození hlasu
0

učitelů trpí trvalým poškozením hlasu vinou hluku v učebnách

Výkon paměti
0

pokles výkonu paměti školních dětí v důsledku hluku pozadí

Hluk pozadí
0

je dostatečně vysoký, aby pacientům způsobil dlouhodobé zdravotní problémy

Zvuková izolace

Omezení rušivosti a škodlivých účinků hluku se současným vytvořením flexibilního, osobního a působivého prostředí může být výzvou. Naše produkty dB skloubí výhody skvělé zvukové izolace s vynikajícími vlastnostmi zvukové pohltivosti.

Více podrobností

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení