bucket_iconCreated with Sketch.

Kancelářské prostředí může mít příjemný vzhled i atmosféru

S dobrou akustikou se i kanceláře s otevřeným prostorem stávají příjemným místem k práci

NO, Otto Nielsens vei 12, Arcasa arkitekter, Office, Meeting Room, Open plan office, Rockfon Blanka dB42, A edge, 600x600, white, Chicago Metallic T24 Click 2890

Kancelář architektonické firmy Arcasa Arkitekter v Norském Oslu představuje produkt Rockfon Blanka® dB42 s hranou typu A

Prostředí místností vnímáme všemi smysly. Neměli by tedy architekti věnovat více času zvukovým a vzhledovým kvalitám interiérů? Kancelářská akustika je druhým nejdůležitějším fyzikálním znakem (hned po osvětlení) ovlivňujícím produktivitu na pracovišti. Při současném trendu přechodu ke znalostní ekonomice, kde úspěch vzrůstající měrou závisí na lidské produktivitě a spokojenosti, se hluk v kancelářích stává naléhavým podnikovým problémem.

Akustika se stala obzvláště problematickou v otevřených kancelářích, jež nyní mnohé společnosti využívají. Vedoucí výzkumný pracovník Dánského národního výzkumného centra pro pracovní prostředí Søren Peter Lund vysvětluje:

„Nedostatek soukromí v otevřené kanceláři vyvolává mezi pracovníky pocit neustálého sledováni a okolní hluk je vnímán jako obtěžující a rušivý. Zejména platí, že jestliže lidé kolem mluví, je velmi obtížné se soustředit. Akustická kvalita místnosti je jedním z hlavních faktorů, které je třeba vzít v úvahu při navrhování prostorů používaných pro komunikační a kognitivní úkoly“.

Úprava akustiky

Výzkumy totiž prokázaly, že pracovníci v otevřených kancelářích jsou o 15 % méně produktivní, mají větší potíže s koncentrací a vinou drobných vyrušení ztratí denně až 20 minut soustředěné práce. Úprava akustiky však přinese zlepšení produktivity otevřených kancelářských struktur. Soustředěnost zaměstnanců vzroste o 50 % a míra rušivého rozptylování o polovinu poklesne. Při práci poklesne o deset procent chybovost úkonů a hladina stresu se sníží více než o čtvrtinu1.

Aplikace hluk pohlcujícího a reflexního materiálu na stropě či stěnách pomůže například omezit dozvuk při hovoru a snížit hlučnost na komfortní úroveň. Aplikovaná akustika může pomoci vyřešit obtíže a vytvořit flexibilní a atraktivní pracovní prostředí, kde mohou zaměstnanci s radostí a bez rozptylování pracovat.

 

1: David M. Sykes, „Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance In Offices & Open Areas“

Produktivita
0

snížení produktivity v otevřených kancelářích

Ztracený čas
0

minut ztracené koncentrované práce na osobu a den vinou rozptylování

Soustředěnost
0

soustředěnosti navíc a o 51 % méně rozptylování díky zlepšené akustické kvalitě místnosti

Kancelářská akustika

S více než 90 % provozních nákladů organizací souvisejících s efektivitou zaměstnanců je důležité si uvědomit, jaký vliv má akustika místností na administrativní pracovníky.

Více podrobností