Centrum zahrnuje materiály s certifikací Cradle to Cradle Certified® a zajišťuje výrobu energie na místě prostřednictvím střešních fotovoltaických panelů.

Respektování architektury prostoru

Centrum Park 20|20, nacházející se v Amsterdamu, je prvním kancelářským komplexem „Cradle to Cradle“ s kompletními službami na světě. Jeho projektantem je architektonická kancelář William McDonough + Partners.

Základní filozofií budov „Cradle to Cradle“ je eliminovat plýtvání, používat čistou energii a vážit si čisté vody. V zájmu realizace základní filozofie použili projektanti z William McDonough + Partners částečně i principy tepelné hmoty k optimalizaci energetické účinnosti.

Sloganem tohoto stavebního projektu je: „Přínosy pro práci, přínosy pro svět.“ Zahrnuje v sobě vizi vytvořit zdravou budovu budoucnosti vedoucí k menší míře absencí, vyšší produktivitě a vynikajícímu pracovnímu prostředí pro práci zaměstnanců v budovách.

Jedinečné kancelářské prostředí

Uvnitř centra Park 20|20 se nachází FOX Vakanties, barevná budova vytápěná pomocí tepelné hmoty, která slouží jako oslava rozmanitosti. Ostatním kancelářským budovám se zcela vymyká, protože cílem autorů je vytvářet kancelářské budovy, které se odlišují.

Sídlí zde holandská cestovní organizace, jejíž koncept kanceláří je zcela otevřený. To znamená, že zaměstnanci se navzájem bez jakýchkoli obtíží vidí a slyší. Ale obklopeni tvrdými povrchy, které odrážejí zvuk, mohli by se zaměstnanci cítit, jako by se nacházeli v parkovací garáži. Proto byl kladen mimořádně velký důraz na akustiku.

Prioritou bylo kvalitní vnitřní klima, přičemž byl kladen důraz na dobrou kvalitu vzduchu, dobré přirozené osvětlení a skvělou akustiku, která by snižovala rušivé elementy.

Inteligentní řešení

V rámci svědomitých energetických zásad pro centrum Park 20|20 se na stropech používá systém aktivace betonového jádra (Concrete Core Activation, CCA). CCA je velmi energeticky úsporný systém, díky němuž může mít budova nízké teploty. Možnosti pro stropy jsou však omezené – vzhledem k tomu, že systém CCA musí vyzařovat směrem k podlaze, nemohou jej stropní řešení zakrývat.

V novém otevřeném pracovním uspořádání vytváří několik stěn překážku, která omezuje průchod zvuku. Respektování architektury budovy za současného vytváření příjemného vnitřního klimatu znamená, že bez ohledu na zvolená akustická řešení nemohou tato řešení zasahovat do principů spotřeby vody, tepelného komfortu a hospodaření s energií dané budovy.

Architekti si pro první kancelářský komplex „Cradle to Cradle“ s kompletními službami vybrali ostrůvky Rockfon Eclipse®, které poskytly akustický komfort bez zásahu do systému CCA, a tak dokonale odpovídaly jejich potřebám.

 

Park 20|20 Experience Centre

Taurusavenue 60
2132 Hoofddorp
Nizozemí

Je skvělé mít za partnera společnost Rockfon. Můžeme je zapojit již do vývoje a požádat je o poznatky k optimalizaci akustického komfortu.“

Owen Zachariasse

REFERENT PRO UDRŽITELNOST VE SPOLEČNOSTI DELTA DEVELOPMENT GROUP

Park 20|20 Experience Centre

Místo:Hoofddorp, Nizozemsko
Architekt:William McDonough + Partners
Produkty:Rockfon VertiQ®, Rockfon® Eclipse
Rozměry:1166 x 1166, 1800 x 600

Související případové studie