Nový pavilon transfuzního oddělení špičkové nemocnice

Fakultní nemocnice v Hradci Králové se po své rekonstrukci a přístavbě dalších traktů a samostatných budov stala největší nemocnicí v Královéhradeckém kraji. Svým technologickým a lékařským vybavením patří mezi nejlepší nemocnice v republice. Jako fakultní nemocnice se podílí na výuce studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vzhledem k řadě vysoce specializovaných pracovišť zajišťuje zdravotní péči pro obyvatele nejen Hradce Králové a příslušného kraje, ale v některých případech také jiných regionů republiky. Má 24 klinik.

V rámci nemocnice se jednalo především o výstavbu transfuzního oddělení. Původní budova transfuzního oddělení už nesplňovala požadavky moderní medicíny, proto bylo rozhodnuto o jejím zbourání a o výstavbě zcela nového pavilonu. Stavba nové moderní budovy začala v druhé polovině srpna 2019 a v prosinci 2020 sem poprvé zamířili dárci krve. Transfuzní oddělení zde odebírá bezpříspěvkovým dárcům krev a krevní složky, které dále zpracovává, vyšetřuje a dodává transfuzní přípravky na oddělení nemocnice, kde ji dostávají pacienti.

Důraz na wellbeing návštěvníků nemocnice

Projekt nové budovy vytvořila známá pražská architektonická kancelář zaměřující se především na zdravotnické projekty, DOMY spol. s r.o. Interiérům se pak věnovala další známá architektonická kancelář Atelier 99 s.r.o.

Architekti si při vytváření projektu uvědomovali, že pro návštěvníky není důležitá pouze lékařská „funkčnost“ budovy, ale že stejný důraz musí být kladen i na design a estetiku vnitřních prostor. Návštěvníci se musejí cítit příjemně a strach, který může nemocniční prostředí u mnohých vyvolávat, musí být co nejvíce minimalizován. Proto se architekti rozhodli použít moderní přístup k celkové koncepci projektu, oproti tradičním nemocničním realizacím. Především rozdělili prostor na lékařskou část, kde probíhají lékařské úkony, a na část pro veřejnost. V té byl kladen důraz na estetiku a celkové zpříjemnění pobytu v tomto prostoru. To zajistil designový liniový podhled Rockfon® Sonar®, který dotvořil vkusný prostor recepce a který sám o sobě přitahuje pozornost lidí vstupujících do budovy. Velkou výhodou vybraných podhledů Rockfon byla i vysoká akustická pohltivost, která zajišťuje pohodu a uklidnění pacientů. Architekti zcela rozumně dali v těchto prostorách přednost člověku a jeho příjemným pocitům před strohostí a vážností prostředí.

Jiné priority byly samozřejmostí v prostorách určených k lékařským výkonům a následným procesům. Proto byly v ordinacích, laboratořích a transfuzních místnostech použity podhledy Rockfon® MediCare® Plus s hygienickými vlastnostmi a s důrazem na čistotu místností.

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581 - budova číslo 19
500 05 Hradec Králové
Nový Hradec Králové
Česká republika

Nová budova transfuzního oddělení splňuje nejpřísnější požadavky kladené na výrobce léčiv z lidské krve a na laboratoře oboru transfuziologie a imunohematologie.

MUDr. Vít Řeháček Ph.D.

Primář transfuzního oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové

Místo:Czech Republic
Architekt:DOMY spol. s r.o.
Designér interiéru:Atelier 99 s.r.o.
Montážní firma:GIPSTAV s.r.o.
Fotograf:Pavel Růžička
Produkty:Rockfon MediCare® Plus, Rockfon Sonar®, Rockfon® Tropic
Hrany:A24, E24, X, Z
Rozměry:600 x 600, 1200 x 300, 1200 x 600

Související případové studie