Rovněž umístit stavbu do velkého otevřeného prostoru nebylo snadné. Architekt se rozhodl použít černé stropní kazety Rockfon Color- all Charcoal, díky kterým se prostor již nezdá tak obrovský. Bílé vertikální prvky Rockfon Contour pak byly jako letadla zavěšeny v řadách k vizuálnímu vymezení směrových linií a dodání určité dynamičnosti celému prostoru.

Schiphol Airport

Evert van de Beekstraat 202
1118 CP Schiphol
Nizozemí

Použití barev není nikdy neutrální. Všechny barvy nesou uživatelům prostoru nějaký funkční emoční vzkaz.

Air France & KLM Lounge

Místo:Nizozemsko
Produkty:Rockfon Color-all®, Rockfon Contour®
Rozměry:1200 x 300, 1200 x 1200

Související referenční projekty