order-bucket

Rovněž umístit stavbu do velkého otevřeného prostoru nebylo snadné. Architekt se rozhodl použít černé stropní kazety Rockfon Color- all Charcoal, díky kterým se prostor již nezdá tak obrovský. Bílé vertikální prvky Rockfon Contour pak byly jako letadla zavěšeny v řadách k vizuálnímu vymezení směrových linií a dodání určité dynamičnosti celému prostoru.

Volný čas a sport

Schiphol Airport

Evert van de Beekstraat 202
1118 CP Schiphol
Nizozemí

Použití barev není nikdy neutrální. Všechny barvy nesou uživatelům rostoru nějaký funkční emoční vzkaz.

Air France & KLM Lounge

Místo:Nizozemí
Produkty:Rockfon Color-all®, Rockfon Contour®
Hrany:A24, Ac
Rozměry:1200 x 300, 1200 x 1200
rockfon