Studio A+KA vytvořilo pro společnost Hilti moderní a funkční prostory, které zajišťují nejen pohodlí při práci, ale jsou příznivé i pro životní prostředí. S perspektivou 10letého nájmu zde bylo použito mnoho dlouhodobých řešení. Základní koncepce projektu spočívala ve splnění očekávání a potřeb zaměstnanců. Jako podklad posloužil průzkum workplace strategy (Strategie pro pracoviště), který společnost Hilti zadala profesionální poradenské firmě.

„Společnost Hilti se vyznačuje zodpovědností jak vůči zaměstnancům, tak i zákazníkům, partnerům či dodavatelům. Tato zodpovědnost se projevuje mimo jiné tím, že navrhujeme zařízení tak, abychom snížili riziko nehod a zároveň chránili zdraví osob, které je používají. Vyvíjíme inovativní technologie, které pomáhají při pracích ovlivněných faktory, jako jsou prach, vibrace či hluk. Proto jsme se ani nerozmýšleli jestli, ale jak nejlépe dobrou akustiku zajistit. Museli jsme skloubit požadavky na prostornější interiér s obavou zaměstnanců z práce v kancelářích typu open-space. Nesmírně důležité jsou pro nás otázky související s životním prostředím, proto se také staly třetím pilířem projektu,“ uvedl Paweł Sienicki, Procurement, IT & Administration Manager ve společnosti Hilti Polska.

Akustika

Při tvorbě komfortního vnitřního prostředí a snaze o omezování přenosu zvuku architekti respektovali charakter budovy i požadavky vlastníka. Obzvláštní důraz byl kladen na akustiku na místech výkonu práce a v zasedacích místnostech. Z referenčních řešení uvedených firmou Capital Park byl zvolen akustický strop Rockfon Sonar s hranou X v bílé barvě a Rockfon Color-all v barvě šedé. Obě řešení se vyznačují nejvyšší třídou zvukové absorpce, tedy třídou A. Prostředky pohlcující zvuk byly dále instalovány také na podlahách a přepážkách.

„Stropní panely Rockfon mají nejen velmi pěknou povrchovou strukturu, ale rovněž, což je důležitější, velmi dobré akustické vlastnosti. Jejich barevná škála je skutečně široká. Příslušnou barvu si lze vybrat z palety výrobce, aniž by bylo nutné podávat individuální objednávku. Svou roli na 100 % splní v kancelářích či v uzavřených místnostech stejně jako v open-space,“ uvedla Karolina Kowaliková, architektka a CEO ve Studiu A+KA.

Prostor pro práci

Pozornost projektantů byla zaměřena na pohodlí zaměstnanců a snahu zajistit jim domáckou atmosféru s pohodlím kavárny. Cílem tedy bylo vytvořit prostory s odpočinkovými zónami, zasedacími místnostmi různých velikostí, jakož i prostory umožňující svobodnou výměnu nápadů a myšlenek. Systém místností zajišťuje soukromí během komorních setkání, např. se zákazníky, stejně jako dokonalé pracovní podmínky pro větší skupiny. Školicí místnosti byly vybaveny dobře rozmístěnými internetovými kamerami, sítí Wi-Fi či inteligentními rezervačními systémy, které nabízejí pohodlné a pružné využívání prostor.

V kanceláři dominují přírodní barvy v odstínech zelené a tmavě modré, které vytvářejí dojem pobytu v přírodě a zároveň mají uklidňující charakter. Projektanti je použili nejen na stěnách či podlahách, ale také jako barevné akcenty na měkkém nábytku, díky čemuž vznikl prostor s neopakovatelnou atmosférou. Interiér oteplují dřevěné prvky spolu s přírodní zelení, která je umístěna na ažurových regálech, rozdělujících open-space na jednotlivé zóny.

Ekologie

Společnost Hilti omezuje vliv své každodenní podnikatelské činnosti na životní prostředí tím, že si pro sebe stanovila přísné cíle v oblasti emisí CO2, recyklace a uzavřeného oběhu. Tyto ideje se odrazily i v návrhu interiéru. Karolina Kowaliková, Studio A+KA: „Při navrhování jsme se řídili zásadou 3R, tzn. reduce, reuse, recycle (omezuj, opětovně využij, recykluj). Péče o životní prostředí je pro nás velmi důležitá, proto se vždy zaměřujeme na materiály, které volíme. Výrobky Rockfon jsou opatřeny certifikátem „Cradle to Cradle“, což se snoubí i s naší zásadou 3R.“ Stropní podhledy Sonar a Color-all, použité v kanceláři společnosti Hilti Polska, obdržely certifikát „Cradle to Cradle“ na úrovni Silver. Tyto certifikáty potvrzují pozitivní působení těchto výrobků na osoby i životní prostředí.

Úspora energií

Osvětlení v kanceláři je řízeno pohybovými čidly, která lze programovat v závislosti na provozních hodinách. V konferenčních místnostech se světla zapínají v okamžiku otevření dveří. Při nepřítomnosti zaměstnanců vypínají světlo v celých sekcích kanceláře systémy osvětlení DALI. Zaměstnanci mohou rovněž regulovat intenzitu osvětlení v jednotlivých zónách dle ročního období nebo množství slunečního svitu.

Společnost Hilti Polska obsadila v komplexu Royal Wilanów cca 2500 m² plochy. Celý stavební projekt kanceláře realizovala firma Re-Startera, která zajišťovala především koordinaci projekčních prací, prováděcí projekt, dohled, logistiku a dodávku materiálů, stejně jako zhotovení nábytku včetně jeho montáže. Na její objednávku pracovalo i Studio A+KA, které odpovídalo za design interiéru a prováděcí projekty včetně mezioborové koordinace.

Hilti Office Warsaw

Hilti Office Warsaw
ul. Klimczaka 1, 02-789
Varšava, Polsko

Při navrhování jsme se řídili zásadou 3R, tzn. reduce, reuse, recycle (omezuj, opětovně využij, recykluj). Péče o životní prostředí je pro nás velmi důležitá, proto se vždy zaměřujeme na materiály, které volíme. Výrobky Rockfon získaly certifikát „Cradle to Cradle“, což se snoubí i s naší zásadou 3R.

Karolina Kowaliková

ARCHITEKTKA A CEO, STUDIO A+KA

Hilti Office Warsaw

Místo:Polsko
Architekt:Karolina Kowaliková, architektka a CEO Studio A+KA
Montážní firma:Re-Startera
Fotograf:Marcin Czajkowski
Produkty:Rockfon Color-all®, Rockfon Sonar®
Hrany:X
Rozměry:600 x 600, 1200 x 600

Související případové studie