Škola s důrazem na akustickou kvalitu a moderní vzhled

Toto je škola s dlouholetou tradicí – základní škola začala plnit své poslání již v roce 1931. Škola se zaměřuje zejména na estetickou výchovu, a to hudební a výtvarnou. Výuka probíhá v odborných učebnách a propojuje teorii s praxí. Na škole působí také školní orchestr. Škola dává důraz na moderní formy výuky a zapojuje se do mezinárodních projektů. Součástí základní školy je i mateřská škola a školní družina. V rámci zájmového vzdělávání mají žáci možnost vybírat z pestré nabídky kroužků.

Všechny děti hrají na zobcové flétny, na které se začínají učit už v 1. třídě. Většina žáků navíc ještě navštěvuje základní uměleckou školu, kde si volí další hudební nástroj, který pak mohou uplatnit ve školním orchestru.

Škola se navíc zaměřuje i na environmentální výchovu, spolupracuje s ekocentry, vede žáky k ekologickému myšlení a také ke zdravému životnímu stylu. Podporuje žáky i ve výuce dvou cizích jazyků.

Z uvedeného zaměření školy je jasně vidět, že největší důraz zadavatele rekonstrukce byl kladen na akustickou kvalitu a moderní vzhled použitých materiálů.

Akustické podhledy umožnily splnit legislativní požadavky na dobu dozvuku

Základní škola sídlí ve dvou budovách v Praze 9, kde se nacházejí učebny, jídelna, tělocvična a venkovní hřiště. V listopadu roku 2020 byla dokončena rekonstrukce prostor původní budovy. Cílem architektonické kanceláře Křivka s.r.o. bylo splnit legislativní požadavky na dobu dozvuku v prostorách školy a dále podpořit čisté prostory a design.

Do chodeb byly vybrány podhledy Rockfon Artic, které mají velmi dobré akustické vlastnosti a hladký bílý povrch. Do učeben byly instalovány stropní podhledy Rockfon Blanka pro jejich matný, extra bílý povrch s tou nejvyšší pohltivostí zvuku, které odrážejí a rozptylují přirozené světlo dále do místnosti. Tyto podhledy byly kombinovány s variantou Rockfon Blanka Bas, která vhodným způsobem odráží zvuk a tím podporuje srozumitelnost řeči. Stěny učeben byly navíc doplněny nárazuvzdornými a vysoce pohltivými akustickými stěnovými panely Rockfon VertiQ C.

Samozřejmě byla celá skladba podhledů podrobena akustickým měřením a výsledky byly v souladu s českými akustickými normami pro školy.

Základní a mateřská škola generála Fajtla DFC

Rychnovská 350
199 00 Praha 9 – Letňany
Česko, Praha

S ohledem na požadavky zadavatele a architekta jsme doporučili instalovat v prostorách školy vysoce pohltivé podhledy s bílým povrchem, které dodají správnou akustiku, funkčnost a navíc mají jednoduchou montáž.

Ing. Lucie Bajerová

Area Sales Manager CZ/SK, Rockfon

Základní a mateřská škola generála Fajtla DFC

Místo:Czech Republic
Architekt:Architektonická kancelář Křivka s.r.o.
Designér interiéru:Architektonická kancelář Křivka s.r.o.
Montážní firma:BOHUC stav s.r.o.
Fotograf:Pavel Růžička
Produkty:Rockfon Blanka®, Rockfon Blanka® Bas, Rockfon VertiQ®, Rockfon® Artic
Hrany:A24, C
Rozměry:600 x 600, 2400 x 600

Související referenční projekty