Akustické stropy mohou pomoci vytvořit všeobjímající ticho 

Ticho. Zaznamenáte jej okamžitě, jakmile vstoupíte do budovy Créagora v obci Champion nedaleko Namuru, v níž sídlí fond zdravotní pojišťovny Christian Mutuality. Příjemné, všeobjímající ticho.

A přitom ještě před chvílí naše ušní bubínky trápil neutuchající hluk z nedaleké dálnice. Stačí pár vteřin v interiéru budovy Créagora a uvědomíte si mimořádně pozitivní vliv akustických stropních řešení od společnosti Rockfon, která byla promyšleně použita tak, aby podpořila pohodlí zaměstnanců.

„V roli klienta jsme v tomto projektu čelili dvěma velkým výzvám: svažitému terénu a dálnici, jejíž hluk se za deště ještě zesiluje,“ říká Didier Géronnez, projektový manažer a správce budovy ve společnosti Christian Mutuality.

Akustický inženýr ze společnosti AVEA consulting vypracoval model terénu patnáctidenního sledování hladiny zvuku pomocí zvukoměrů. Tento model ukázal, že v určitých momentech se hluk zvýšil až na 85 dB, což je maximální doporučený limit expozice pro lidský sluch!

Získané výsledky byly předány architektům ze společností Atelier 4D a Atelier d'Architecture Ad'A, kteří se podíleli na návrhu budovy. Navrhli ji v přísně severojižní orientaci s ponecháním perspektiv a maximálním možným zachováním okolní zeleně.

Posvátné ticho navzdory rušnému pracovnímu prostředí

Uvnitř budovy žádný hovor neruší ostatní. V zasedacích místnostech vnímáte pouze mírný šum ventilace a neslyšíte školení velké skupiny posluchačů, které probíhá ve vedlejší zasedací místnosti oddělené pohyblivými stěnami. „Je to bezpochyby vynikající akustika, díky níž v současné době dostáváme stále více žádostí od společností, jež si chtějí rezervovat naše zasedací místnosti,“ řekl Didier Géronnez.

Ta je zajištěna akustickými stropními deskami Rockfon Tropic s plochou 3 000 m², které se nacházejí ve všech patrech.

Call centra 

Ve dvou velkých kancelářských prostorách vyhrazených pro call centra jsou akustické vlastnosti vylepšeny nábytkem pohlcujícím zvuk, jenž byl vyvinut na zakázku na základě specifikací akustického inženýra. V prvním call centru přijímají zaměstnanci pojišťovny CM hovory od starších lidí a někdy musejí mít možnost mluvit nahlas, aniž by však rušili své sousedy. Pro tyto starší zákazníky je rušivý hluk na pozadí během telefonátu nepříjemný. Ve druhém call centru přijímají operátoři přibližně dva tisíce hovorů denně.

I přes tisíce těchto konverzací panuje v obou prostorách posvátné ticho.

Filozofie přenesená do „vertikální ulice“, která vytváří „wow efekt“

„První diskuse v rámci projektu Créagora se netýkaly budovy, ale filozofie, která stojí za projektem,“ vzpomíná Didier Géronnez.

Créagora

Rue de Fernelmont 40
5020 Namur
Belgie

Myšlenkou bylo vytvořit prostředí pro výzkum, vývoj a inovace, kde se mohou setkávat různí aktéři se společnými zájmy, kteří se zabývají problémy spojenými se stárnutím, kde mohou navzájem spolupracovat a vyměňovat si cenné informace.

Didier Géronnez

Architekti tuto filozofii spolupráce uvedli do praxe vytvořením „vertikální ulice“, která je plná plynulých křivek, se schodištěm umožňujícím pohyb i náhodná setkání. Byla to obrovská architektonická a akustická výzva, protože toto schodiště pokrývá téměř celou výšku budovy.

„Byla to pro nás určitě premiéra,“ říká architekt Dany Poncelet (Atelier 4D). „Jednalo se o specifický požadavek, který efektivně vedl k velmi speciálnímu designu. V rámci příprav jsme vytvořili 3D vizualizace, a dokonce i model z polystyrenu, ale teprve v den, kdy byla odstraněna stavební šachta schodiště, jsme mohli vidět výsledek. „Vertikální ulice“ přechází v uličky pro pěší, schody, terasy, náměstíčka a vyhlídky, kde si zaměstnanci pojišťovny CM mohou povídat, pít kávu nebo pracovat podle libosti.“

Od té doby přišla v tomto neobyčejném prostoru, jenž se stal srdcem budovy, na svět celá řada vynikajících nápadů. Což je důvod, proč se zde ultramoderní výtahy používají mnohem méně než schody...

Cenný akustický přínos v restauraci

Navzdory neakustickým glazovaným podlahovým deskám a zvuku talířů a příborů mají hovory mezi zaměstnanci v restauraci stejné akustické klima jako ve zbytku budovy. Stropní panely Rockfon Tropic jsou doplněny obrovskými bílými akustickými bloky Rockfon® Mono® Acoustic, které optimalizují zvukovou pohltivost. Dvěma kusy, které se snadno udržují a v průběhu času si zachovávají jednotnou bílou barvu.

 

1/10

Créagora

Místo:Belgium
Architekt:Atelier 4D & Atelier d'Architecture Ad'A
Fotograf:Michael van Oosten
Produkty:Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon® Tropic
Rastr:Chicago Metallic™ Monolithic
Hrany:A
Rozměry:600 x 600

Související případové studie