Udržitelný hotel: Design pro pocit pohody

Udržitelný hotel je víc než jen rostoucí trend v oblasti cestování. Rychle se stává prioritou – a možná dokonce morálním imperativem – pro hotelové manažery a hotely po celém světě přijímat rozhodnutí, která jsou dobrá jak pro hotel, tak pro blahobyt komunity a životní prostředí.

Udržitelný hotelový design pro pocit pohody

Globální hotelový průmysl: Růst a cestovatelské trendy

Po bezprecedentním omezení cestování během pandemie COVID-19 v roce 2020 zažívá světový hotelový průmysl oživení. Odhaduje se, že v roce 2022 vzrostl celosvětový hotelový sektor na hodnotu 300,30 miliard dolarů[1]. A očekává se, že do roku 2026 dosáhne objem tohoto trhu hodnoty 485 miliard USD, přičemž odhadovaná roční míra růstu (CAGR 2022-2026) činí 12,73 %[1].

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 jednotlivé země nadále rušily pandemická omezení, zdá se, že tento růst ještě zrychlí. Dovolenkáři, kteří se snaží dohnat ztracený čas, budou zvyšovat obsazenost hotelů a zároveň vyhledávat netradiční typy dovolených.

Navíc s nárůstem soukromých rezervací přes celou řadu digitálních platforem, jako je například Airbnb, hotely čelí tvrdé konkurenci při uspokojování poptávky zákazníků.

Hoteloví hosté dnes kladou větší důraz na celkový zážitek a očekávají vyšší standard. Také neustále se měnící cestovatelské prostředí si vyžádalo řadu změn v sektoru pohostinství. A mnoho hotelových společností se ve svých strategiích v oblasti designu obrací k ekologickému uvědomění, pocitu pohody, lokální infuzi a technologiím chytrých pokojů.

Pojďme se na to blíže podívat.

Vliv sektoru pohostinství na životní prostředí

Podle údajů Cambridge Institute for Sustainability Leadership se cestovní ruch podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů přibližně 5 %. Institut předpovídá, že emise tohoto odvětví do roku 2035 vzrostou o 130 %[2].Navíc, aby se hotelový průmysl přizpůsobil Pařížské klimatické dohodě, bude muset do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů připadající na pokoj za rok o 66 % a do roku 2050 o 90 %[3].

Fakta jsou skutečně alarmující, zejména pokud vezmeme v úvahu současnou a očekávanou míru expanze v tomto odvětví. Při současném tempu přibude do roku 2050 ke stávající nabídce více než 80 000 hotelů[3].

Problém, kterému čelíme, není zanedbatelný. Jak podpořit růst tohoto odvětví, ubytovat více hostů, zároveň postavit více nemovitostí a přitom snížit uhlíkovou stopu tohoto odvětví?

Důležitost pocitu pohody v hotelovém designu

Jádrem těchto ekologických výzev je závazek sektoru pohostinství k blahobytu komunity.

Pocit pohody se z druhořadého zájmu stal hlavní součástí slovníku cestovního ruchu. Zákazníci si v dnešní době přejí více než jen základní zlepšení, aby se cítili lépe. Poskytnutí další podložky na jógu a ovocného talíře v pokoji pro hosty jednoduše nestačí k uspokojení jejich potřeb.

Tyto trendy, které představují kombinaci aktivních dovolených a wellness pobytů, přinášejí sektoru pohostinství nové možnosti. Cestovní ruch zaměřený na pocit pohody může mít širokou škálu pozitivních výsledků.  

Jak navrhnout udržitelný hotel zaměřený na pocit pohody

Svět usiluje o dosažení čistých nulových emisí uhlíku a hotelový průmysl prochází radikálními změnami, aby se na této transformaci podílel. Změna v chování cestujících zároveň představuje další pobídku pro společnosti stavící hotely, aby přijaly udržitelná řešení.

Sustainable Travel Report –⁠ zpráva o udržitelném cestování –⁠ pro rok 2022 zjistila, že 81 % světových cestujících považuje udržitelné cestování za důležité[4] a 57 % z nich uvedlo, že by se cítili lépe, kdyby se ubytovali v ubytovacím zařízení s certifikátem udržitelnosti[4].

Hotelnictví má dva podněty ke změně svých metod. Zaprvé musí plnit své závazky v oblasti zmírňování dopadů na klima. Za druhé musí konkurovat rostoucí poptávce po dovolené zaměřené na pocit pohody.

Designéři využívají prostor, světlo a akustiku k tomu, aby vytvořili harmonické prostředí interiéru, které přispívá k dobré pohodě. Přečtěte si, jak hotelový průmysl vytváří udržitelné prostory, které splňují požadavky na pocit pohody.

Přijetí biofilního designu

Biofilní design dnes již není abstraktní myšlenkou, ale spíše praktickým přístupem k budování udržitelných a zároveň krásných prostor. Začleněním organických a obnovitelných prvků, jako jsou dřevo, voda, přirozené světlo a rostliny, může biofilní design přispět ke zvýšení udržitelnosti a vnést do našich budov pocit pohody.

Rockfon® Lamella™ a Rockfon® Senses™ představují spojení krásy přírodních prvků se zvukově pohltivými panely značky Rockfon z kamenné vlny a pomáhají vytvářet klidné interiéry, které se vracejí k přírodě.

Maximální využití přirozeného světla

Nic neubírá na uklidňující náladě víc než ostré umělé světlo. Desky Rockfon jsou však navrženy tak, aby vytvářely tu nejlepší možnou atmosféru z přirozených zdrojů světla. Rockfon® Mono® Acoustic a Rockfon Blanka® představují dvě skvělé možnosti. Díky svým schopnostem vysokého odrazu a rozptylu světla tyto produkty skutečně odrážejí přirozené světlo dále do prostoru a pomáhají udržovat pozitivní náladu v prostorách vašeho hotelu.

Kromě toho mohou majitelé hotelů těžit také ze snížené spotřeby energie, protože strop s odrazem světla ve výši 87 % může ušetřit až 22,75 % energie ročně.

1/1