Prostorová akustika: budovy, které stejně dobře zní i vypadají

31. března 2020

Porozumějte vědě o zvuku a získejte pohled do prostorové akustiky od odborníků. Každý prvek konstrukce budovy má dopad na akustické vlastnosti. Pro začátek, je důležité porozumět principům prostorové akustiky. Takže, pojďme si roztřídit základy - zní to dobře?

budova s akustickým architektonickým návrhem

Co je prostorová akustika?

Prostorová akustika je věda a technika dosahování dobrého zvuku uvnitř budov. Je interakcí mezi lidmi a zvukem - jak uvnitř, tak venku. Zahrnuje studie domovů a budov a návrh těchto konstrukcí pro optimální akustické chování.

Našim účastníkům diskuse, jimiž byli Jasper Spigt a Camilla Casiccia, jsme nadhodili pár jednoduchých otázek. Jasper je architekt a je partnerem ve firmě architecten Van Mourik. Navrhuje interiéry a městské prostory a má přitom na mysli prostředí a společnost. Camilla je architektka interiérů ve firmě architecten Van Mourik. Poslechněte si, jak se dělí o své zkušenosti.

Je možné navrhnout budovu nebo interiér pro všech 5 našich smyslů?

Rozhodně, je možné navrhnout prostor pro všechny smysly. Primárně navrhujeme pro zrak, protože pohled přitahuje nejvíc. Stimulace některého z dalších smyslů jako prostřednictvím dotykových vjemů, akustiky a tepla, hraje při tvorbě příznivé nálady pro daný prostor vždy druhotnou roli. Ale smysl čichu nemáte během procesu návrhu na mysli v popředí.

Ačkoli jsou vjemové aspekty důležité, pracujeme na celkové zkušenosti a atmosféře prostoru. Pět smyslů jsou základní faktory, které projektanti zvažují, ale emoce, jež prostor evokuje, jsou jejich kombinací, což obvykle nazýváme šestým smyslem. Jasper říká: “projektanti mají obvykle šestý smysl a umí to jemně poskládat.”

Koneckonců je pravda, že jedinečné prostory jsou jedinečnou kombinací pěti smyslů.

 

Projektanti mají obvykle šestý smysl a umí to jemně poskládat.

Jasper Spigt

Architekt

Proč v domovech a budovách záleží na prostorové akustice?

Zvuk rozhodně určuje charakter prostoru. Chcete, aby to byl prostor, kde se lidé soustředí, konverzují, diskutují nebo pronášejí řeč?

Akustika ovlivňuje náš pocit pohody a prostředí okolo nás. Špatná akustika může pokazit váš rozhovor v restauraci. Vrátili byste se znovu do restaurace, kde nemůžete svého společníka dobře slyšet - příliš hlučná, že? Když je akustika prostoru zdravá, ovlivňuje celkové prostředí prostoru. I neurologové dnes hovoří o důležitosti akustiky a její rostoucí závažnosti.

Jak vysvětlíte akustiku klientovi?

Téma akustického návrhu je subjektivní a klienti mají v této věci své vlastní vnímání. V dnešní době jsou si toho lidé více vědomí, ale musíme to zredukovat na objektivní hledisko. Rozhodně můžeme hovořit o potřebných materiálech, ale musíme kategoricky vysvětlit, jak zvuk ovlivňuje prostor a pak poskytnout řešení.

Světlou stránkou je, že každého se někdy týká příklad hlučné restaurace. Také je rozdíl mezi profesionálním klientem a někým, kdo si chce postavit vlastní dům. Úrovně informovanosti se liší a je třeba vyrovnat se s potřebami a přáními každého klienta objektivně.

Camilla poznamenává: “velké procento lidí si myslí, že hluk v restauraci je důsledkem počtu přítomných lidí, nikoli akustiky. Takže informovanost má v naší práci také klíčovou roli.”

 

Velké procento lidí si myslí, že hluk v restauraci je důsledkem počtu přítomných lidí, nikoli akustiky. Takže informovanost má také klíčovou roli v naší práci.

Camilla Casiccia

architektka

V jakém stádiu procesu návrhu zvažujete prostorovou akustiku?

Z hlediska interiéru záleží na prostoru, který navrhujeme a na typu zpracovávaného projektu. Obecně, přemýšlíme o tom od počátku. V některých případech provádíme nový návrh; přepracováváme stávající akustiku. Jestliže například integrujeme plochu knihovny, musí to být tichá oblast. Takže na tom pracujeme od samotné počáteční fáze.

Máme-li volnost jak navrhovat, navrhujeme na základě dynamiky prostoru - ať je to pro intimitu, konference nebo divadla. Některé prostory také zobrazují určitou identitu, takže toto kombinujeme s akustikou. Záleží také na tom, zda jde o prostor interiéru nebo exteriéru. Ale pro každý prostor a každý zvuk existuje vždy krásný návrh.

Jak prostorová akustika ovlivňuje návrh budovy nebo interiéru? Dává zahrnutí prostorové akustiky do návrhu nějaká omezení?

Ano. Například, máme-li budovu blízko železniční dráhy, navrhujeme akustiku takovým způsobem, aby nebyla budova železnicí ovlivněna. Začneme sestavením interiéru a exteriéru pro optimální akustiku.

Musíme to dělat velmi citlivě, protože nechceme prostě jen vytvořit fasádu blokující zvuk. S technologií dnes dostupnou je možné udržet vysokou úroveň akustického návrhu a krásnou architekturu. Musíme však udržet rovnováhu mezi náklady a návrhem. Existují omezení, ale také příležitosti.

Musíme dát lidem svobodu volby - měli by být schopni být součástí města a také žít ve vlastní samotě.

Letošek je rokem zvuku. Kde se dnes nacházíme, když jde o architekturu a návrh ve vztahu k zamoření prostředí hlukem?

Dnes máme řešení a technologie k podpoře prostorové akustiky pro každý prostor.

Na druhé straně se také zhoršuje zamoření prostředí hlukem. Musíme si být vědomí toho, jak lze budovy optimálně stavět pro eliminaci tohoto hluku. Musíme brát do úvahy veřejné prostory a jejich vztah k budovám a to, jak obojí vzkvétá s optimální akustikou.

Řešit zamoření prostředí hlukem musí být prioritou, takže musíme lidi vzdělávat o akustice, protože ta je součástí udržitelného světa.

Jak myslíte, že budou věci vypadat v roce 2050?

Pro Světovou zdravotnickou organizaci je zamoření prostředí hlukem číslem dvě na seznamu, kde znečištění vzduchu je číslem jedna. V příštích letech si musíme být více vědomí účinku hluku ve všech druzích prostorů a rostoucí důležitosti akustiky v navrhování budov.

V dnešní době hluk není definován jako ‘nežádoucí zvuk’ ale jako ‘nežádoucí zvuk poškozující sluch’. To nám pomáhá zdůraznit, že hluk je nezdravý a může být rušivý na různých úrovních. Dnes dokonce i univerzity diskutují o škodlivých účincích hluku a o nejlepších metodách k integraci akustiky do navrhování budov. To je důvod, proč víc než kdy předtím potřebujeme architektonický návrh a stavbu budov uvažující s těmito aspekty. Konec konců, všichni chceme přispět ke zdravému zvukovému prostředí.