5 otázek o akustice

17. března 2020

V tomto článku odpovídá náš globální ambasador pro akustiku Pascal van Dort na některé z nejčastěji pokládaných otázek o akustickém návrhu.

hluk a zvuk ovlivňují naše chování

Zvuk a hluk nás mohou ovlivňovat pozitivním nebo negativním způsobem. Skvělá akustika nás může činit pozornějšími, produktivnějšími a celkově nám pomoci víc si užívat života.

Zvuk je kolem nás stále a může diktovat naše pocity a činnosti. Ovlivňuje naše dýchání, srdeční tep a naše mozkové vlny. Pamatujete si, jak jste se cítili, když jste dnes ráno uslyšeli váš budík nebo při poslechu hudby ve vašem autě?

Pro pochopení akustiky místnosti je důležité zjistit, jak se zvuk pohybuje. Tak, ztište hluk v mysli, seďte nečinně, relaxujte a objevte, jak zlepšit akustické chování vaší místnosti.

Zvuk je v pohybu -  jak se zvuk v místnosti pohybuje?

Zvukové vlny jsou mechanické vibrace (vlny) přenášené prostřednictvím média jako je vzduch a voda. Jsou odrážené, absorbované, přenášené a rozptylované. Proč myslíte, že zpěv ve sprše zní líp, než zpěv ve vaší ložnici?

V koupelně máte buď tvrdé nebo hladké povrchy, které odrážejí zvukové vlny. Na druhé straně, ve vaší ložnici je spousta měkkých materiálů, jako vaše postel, které absorbují zvuk.

V kancelářích jsou nejrůznější druhy materiálů, konstrukcí a povrchových úprav, jako stěny, stropní podhledy a podlahové krytiny, které zvuk absorbují nebo odrážejí.  Navíc stoly, kancelářské skříně a rostliny jsou všechny dobré v rozptylování zvuku.

Podívejte se kolem - jak zní vaše místnost? Možná byste potřebovali zlepšit akustický návrh tohoto prostoru. Pokud je to tak, potřebujete pochopit roli akustiky dříve, než začnete.

1/1

Pochopte rozdíl mezi zvukem a hlukem -proč je akustika důležitá?

Začněme definováním akustiky: ‘kvalita místnosti, která určuje slyšitelnost a věrnost zvuku v místnosti’. Stavební (místnost a budova) akustika může mít obrovský dopad na vaše prostředí, zdraví a štěstí.

Špatná akustika v nemocnicích zvyšuje pacientům krevní tlak a srdeční tep[1] (Hagerman a kol., 2005). Ve vzdělávání zlepšuje dobrá akustika místností úroveň pozornosti, výkon a chápavost studentů a zmenšuje únavu z hlasů učitelů[2] (Castro-Martínez J.A. a kol., 2016). V průzkumu, který provedl Leesman Index, uvedlo 76 % kancelářských pracovníků hluk jako rozhodující při posuzování pracoviště, s katastrofální průměrnou hodnotou spokojenosti pouhých 30 %[3] (Leesman Index, 2019). Po vytvoření prostředí pracoviště s dobrou akustikou a po omezení prvků rušivých zvuků lze v kancelářích pozorovat množství přínosů[4] (Sykes, D M., 2004):

 

  • 48% nárůst soustředěnosti zaměstnanců
  • 51% pokles rozptylování zaměstnanců
  • o 10 % méně chyb
  • 27% snížení úrovně stresu

 

Ačkoli jsme všichni hlukem ovlivněni, často mu věnujeme malou pozornost. Ale vezmeme-li na začátku procesu projektování akustiku do úvahy, můžeme minimalizovat špatnou akustiku vnitřního prostředí. To zní skvěle, že?

Příliš vysoká nebo nízká - co to znamená, když má místnost dobrou akustiku?

Hodně přemýšlíme o tom, jak místnost vypadá, tak proč stejně nepřemýšlíme o její akustice? 

Akustika místnosti závisí na tom, jaký je účel místnosti a jak je užívána. Kostel, který je normálně velmi odrazivý, má vynikající akustiku pro hru na varhany. Ale farář/farářka může mít pocit, že mu/jí není dobře rozumět, když káže. Rezonance a hluk pozadí, obojí ovlivňuje akustiku místnosti.

Dobrá akustika znamená, že zvuku zůstává jeho krása a jasnost. Například, když je ve třídě hodně hluku z ventilační jednotky, je pro učitele těžší přednášet.

Je tu jemný rozdíl - jak akustika ovlivňuje kvalitu zvuku?

Slyšeli jste v orchestru zvuk bicích nástrojů? Odrazy, pohlcování a rozptyl jsou v koncertních sálech navrženy tak, aby obohacovali zvuk hudby hrané orchestrem. Akustika v místnosti může obrovsky zlepšit kvalitu zvuku. Kvalitu zvuku v místnosti určuje množství akustických parametrů:            ·       

  • Čas ozvěny (T30): rezonance (sek.)
  • Čas počátečního útlumu (EDT): první odrazy zvuku (sek.)
  • Jasnost (C80): vnímaná jasnost hudby (dB)
  • Index přenosu řeči (STI): jasnost řeči
  • Síla zvuku (G): vnímaná úroveň zvuku (dB)

Až budete příště v hledišti, zkušebním prostoru, meditační nebo mediální místnosti, věnujte pozornost různým zvukům a účinku, který na vás mají.

Které materiály lze použít pro absorpci zvuku?

Technologie pro zlepšení kvality zvuku se v minulých dekádách změnila. Materiály absorbující zvuk lze rozdělit do tří kategorií: porézní, membrány a rezonátory. Porézní, měkké a lehké materiály jako minerální vlna (kamenná vlna), přírodní vlákna nebo pěna jsou běžně užívány k absorpci zvuku.

Pohltivé vlastnosti lze popsat váženým koeficientem absorpce zvuku (αw). Na koeficient lze pohlížet jako na procento, kde 0,01 je minimální (1 %) a 1,00 je úplná absorpce (100 %).

Abychom docílili skvělé akustiky a aby se lidé cítili lépe v jejich daném prostředí, lze použít a instalovat různá řešení. V Rockfonu jsme odborníci na řešení akustiky. Pomocí našich řešení můžeme hlučné prostory změnit na pohodlné prostory, abychom lidem pomohli prospívat.

1/1

Reference

[1] Hagerman, I., Rasmanis, G., Blomkvist, V., Ulrich, R., Eriksen, C. A., & Theorell, T. (2005). Vliv akustiky v intenzivní kardiologické péči na kvalitu péče a na psychologický stav pacientů. Časopis International Journal of Cardiology, 98(2), 267–270

[2] Castro-Martínez J.A., Chavarría Roa J., Parra Benítez A., González G. (2016). Účinky změny akustiky v posluchárně na úroveň pozornosti univerzitních studentů. Centro Interamericano de Investigaciones Psicológicas y Ciencias Afines. Interdisciplinaria, svazek. 33, č. 2,

[3] Leesman Index (2019): The Workplace Experience Revolution část 2, druhé digitální vydání.

[4] Sykes, David M., PhD., 2004, “Produktivita: Jak akustika ovlivňuje výkon pracovníků v otevřených prostorech”