Co je to hlukové znečištění a jak je omezit

7. ledna 2020

Rok 2020 je rokem zvuku. Zvuk hraje v našem životě zásadní roli. Žijeme však v éře, kdy rostoucí hustotu zalidnění měst provází vysoká hladina hlukového znečištění.

ve velkých městech vzrůstá hlukové znečištění

Bydlení v hlučných městech  

Nejprve zjistěme, odkud hluk pochází a jak na nás působí. Slyšet pravidelně zvuky s hladinou nad 80 dB není při pobytu ve větším městě ničím výjimečným. V Bombaji či Londýně lze během dne zaznamenat v průměru 105 dB, kdežto Tokio nebo Chicago snadno dosáhnou úrovně 95 dB.  P růzkum mezi občany EU prokázal , že 80 % respondentů (asi 400 milionů osob), je přesvědčeno , že hluk do určité míry nebo značným způsobem ovlivňuje zdraví (WHO, 2018). Provoz, veřejná doprava, pracoviště, strojní zařízení, hlasitá hudba a elektronická zařízení mají na spokojenost lidí velmi výrazný vliv.

Hlukové znečištění odpovídá hned za několik zdravotních problémů: stres, úzkosti či sluchové ztráty. Zejména stres může vést k vysokému krevnímu tlaku a nárůstu rizika srdečních onemocnění. Život ve městě v neustálém obklopení zvuky ovlivňuje naše sociální chování a přináší důsledky sociální izolace s negativními pocity hněvu či frustrace. Proto je tedy důležité uvědomovat si účinky hluku a přijmout bezpečnostní opatření ke správnému omezení jeho účinků.

Kdy se zvuk stává hlukem

Abychom mohli hlukové znečištění řešit, je důležité uvědomit si různé zvukové hladiny, jež mohou poškodit zdraví, schopnost soustředěnosti a pracovní výkon. Kromě úrovně hlasitosti je třeba vzít v úvahu také dobu trvání a frekvenci vystavení působení hluku. Zvuk, jenž zpočátku nevnímáme jako příliš hlasitý, může po určité době přesto ovlivňovat náš duševní i fyzický stav.

Jaké jsou nebezpečné úrovně hlasitosti zvuku v našem každodenním životě? Nejprve je třeba poznamenat, že některé studie identifikovaly zvuky s hlasitostí nad 80 dB jako podněty agresivního chování a zvuky s hladinou 140 dB jako počátek stupně fyzické bolesti. Například sirény sanitek mají hlasitost 120 dB a prasknutí nafukovacího balónku představuje 154 dB. Budíky, městský provoz či dokonce fény jsou každopádně pokládány za zdroje nepříliš hlasitých zvuků s průměrnou hodnotou 90 dB.

1/1

Jak tedy omezíme hlukové znečištění?

Odstranění veškerých zdrojů hlukového znečištění nebývá vždy možné. Nejlepším způsobem omezení hluku a kontroly nad nežádoucími zvuky jsou proto akustická řešení, zvukové izolace a systémy pohlcování zvuku. Britská organizace pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví (Health and Safety Executive) kromě jiných metod doporučuje zahrnout do projektových plánů budov prvky s nízkými emisemi hluku a hlučná zařízení situovat mimo určité oblasti. Volba zvukotěsných stropů – například akustických řešení Rockfon – dokáže hladinu hluku významně omezit

  • Zlepšete pohodu osob
  • Zvyšte produktivitu práce
  • Zkvalitněte výuku ve školách
  • Zkraťte dobu zotavování v nemocnicích

Společnost Rockfon je přesvědčena, že dobrá akustika kráčí ruku v ruce s výrobky podporujícími udržitelnost a jedinečnými návrhy. Takže omezení hlukového znečištění přinese zlepšení pohody na mnoha úrovních. Vysoce kvalitní materiály našich akustických řešení a odbornost našeho týmu zajistí příjemné prostředí, v němž mohou lidé tvořit, soustředit se, odpočívat, zotavovat se a prospívat.

Zdroj: PUBLIC SILENCE autor: Architecten Van Mourik 

 

Související obsah